Show simple item record

dc.contributor.advisorAnthun, Kirsti Sarheim
dc.contributor.authorJohansen, Tina-Marie Øhlund
dc.date.accessioned2021-09-25T16:26:43Z
dc.date.available2021-09-25T16:26:43Z
dc.date.issued2020
dc.identifierno.ntnu:inspera:56454794:17251625
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2783037
dc.descriptionFull text not available
dc.description.abstractHensikt: Denne masteroppgaven har som hensikt å studere ungdommers opplevelse av aktivitet når de har utfordringer knyttet til aktivitet. Aktivitetsvitenskap og normalitet blir brukt som teoretiske rammeverk. Problemstilling: Hvordan oppleves aktivitet for ungdom når de har en diagnose som påvirker dem i aktivitet? Design og metode: Til denne masteroppgaven er det gjort selvstendig datainnsamling. For å innsamle informasjon er det blitt gjort individuelle intervju med fem ungdommer mellom 13-17 år, hvor alle hadde en sykdom som påvirket dem i aktivitet og hverdagslivet. Resultater: Selv om aktivitet kan være tungt og smertefullt, opplevde ungdommene flere gode sider ved aktivitet. De opplevde og en følelse av å være annerledes og unormale fordi de ikke alltid klarte å være i aktivitet. Samtidig gjør aktivitet at de får mindre smerter i hverdagen, noe som kan øke livskvaliteten deres. Når smertene avtar medfører det mer overskudd til aktivitet, som igjen bidrar til færre smerter når de er i aktivitet. De hadde et stort ønske om å være i aktivitet, selv om det kunne by på utfordringer. De hadde noe tilrettelegging for å delta, men denne tilretteleggingen var det ikke alltid de likte. De ønsket å være sosiale med jevnaldrende, og følte de mistet dette når de ikke kunne delta i aktiviteter. Det var særlig den positive effekten av aktivitet som bidro til at de ønsket å være mer i aktivitet. Konklusjon: Ungdommene opplevde både negative og positive sider ved aktivitet. Til tross for noen negative opplevelser vektlegger informantene det positive rundt det å være i aktivitet. De ser langtidseffekten av aktivitet, som kan øke livskvaliteten deres. Nøkkelord: Ungdom, kronisk sykdom, aktivitet, fysisk aktivitet, EDS, hypermobilitet, egen opplevelse, smerter, emosjonelt, fysisk.
dc.description.abstractAim: The aim of this study was to research youth with a chronic illness and their self-experience with physical activity (PA). For inspiration occupational science and normality is used as theory for this study. Research question: How is physical activity experienced by youth with a diagnosis that affects them during activity? Design and method: Data was collected using individual interviews. Five youth, aged 13-17 years old where all of them have a diagnosis that affects them while being active, were interviewed for this study. Results: PA may be painful and demanding, but the participants in this study experienced several good aspects of PA. PA was challenging and caused pain for the participants. They also got a sense of being different and abnormal from lack of participating in PA. PA also led to less pain in general, which may increase their quality of life. Less pain in daily life promoted more energy and they could be more active, and experience lesser pain while being active. The participants were aware of this, and therefore wished to be active and participate in PA despite their challenges. The participants wished to be more active, even though that could be challenging at times. They had some facilitation, but they didn’t always want this facilitation. The wanted to be social with peers, and felt that they were missing out on this when they couldn’t participate in activity. In particular, it was the positive effect of activity that contributed to their desire to be more active. Conclusions: The youths experienced both negative and positive sides to PA. Despite the challenges associated with PA, it seems as though the youths emphasized the positive sides to PA. They see the long-term effect PA has, which may increase their quality of life. Key words: Youth, chronic illness, occupation, physical activity, EDS, hypermobility, self-experience, pain, emotionally, physical.
dc.language
dc.publisherNTNU
dc.title«Å bruke kroppen til det den faktisk skal brukes til» - Hvordan oppleves aktivitet for ungdommer med Ehler-Danlos Syndrom?
dc.typeMaster thesis


Files in this item

FilesSizeFormatView

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record