Show simple item record

dc.contributor.advisorForbergskog, Vesna
dc.contributor.authorLian, Sandra Aarvik
dc.date.accessioned2021-09-25T16:25:47Z
dc.date.available2021-09-25T16:25:47Z
dc.date.issued2021
dc.identifierno.ntnu:inspera:81643445:42267962
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2782988
dc.description.abstractTittel: Selvmordsforebygging hos barn og unge. Bakgrunn: Selvmord er et alvorlig folkehelseproblem, og for ungdom under 20 år er selvmord den vanligste dødsårsaken etter ulykker. Et viktig mål innen psykisk helsevern er å sikre at selvmordsnære pasienter får den hjelpen de trenger og har krav på. Hensikt: Å øke kunnskapen til sykepleiere om selvmord, selvmordsrisiko og forebyggende arbeid for ungdommer som ikke ønsker å leve. Oppgaven vil gi innsikt i hvilke faktorer som kan være bidragsytende til forebyggingen av selvmord, og som dermed får implikasjoner for sykepleieryrket. Oppgaven er også ment for å belyse et viktig og aktuelt tema. Metode: Denne bacheloroppgaven er en litteraturstudie med systematiske søk etter forskning- og fagartikler som belyser temaet. Det er utført systematiske og strukturerte søk i ulike databaser. Syv fagfellevurderte forskningsartikler blir inkludert i studien. Annen relevant pensum- og faglitteratur er også brukt for å belyse oppgavens problemstilling. Resultat: Resultatene for denne studien presenteres i tre hovedtemaer; risikofaktorer og årsaker til selvmord, relasjonsbygging og kommunikasjon med barn og unge, og forebyggende arbeid ved selvmordsrisiko. Konklusjon: Det er viktig at sykepleiere har kunnskap og ferdigheter innenfor selvmordsforebygging, samt kunnskap om risikofaktorer og årsaker til selvmord. Dette kan bidra til å redusere antall selvmord hos barn og unge. Det er også viktig at sykepleiere skaper en god relasjon med pasienten. Screeningsverktøy har vist seg å være nyttig ved kartlegging av selvmordsrisiko, men slike verktøy kan ikke erstatte sykepleierens kliniske blikk og vurderingsevne. Nøkkelord: selvmord, forebygging, ungdom og psykisk helsevern
dc.description.abstract
dc.languagenob
dc.publisherNTNU
dc.titleSelvmordsforebygging hos barn og unge
dc.typeBachelor thesis


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record