Show simple item record

dc.contributor.advisorMalmedal, Wenche
dc.contributor.authorMidtbø, Hanne Mari
dc.date.accessioned2021-09-25T16:25:22Z
dc.date.available2021-09-25T16:25:22Z
dc.date.issued2021
dc.identifierno.ntnu:inspera:81643445:42342805
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2782970
dc.descriptionFull text not available
dc.description.abstractBakgrunn: Prostatakreft er den hyppigste kreftformen for menn, med 4820 nye tilfeller hvert år i Norge. Erektil dysfunksjon er en potensiell konsekvens i etterkant av behandling av prostatakreft, og rammer rundt 86 % av denne pasientgruppen. Hensikt: Å undersøke hvordan sykepleiere kan støtte pasienter med prostatakreft og som opplever erektil dysfunksjon. Metode: Denne bacheloroppgaven er en litteraturstudie. Det er benyttet ni forskningsartikler samt pensum- og faglitteratur, lovverk og retningslinjer for å belyse oppgavens problemstilling. Resultat: Funnene fra forskningsartiklene indikerer at menn med prostatakreft har behov for støtte fra sykepleiere. Sentrale tema var sykepleier som støttespiller, behov for korrekt informasjon og kunnskap, kommunikasjon om seksualitet og redefinering av seksualitet. Konklusjon: Viktige egenskaper hos sykepleiere er å støtte pasienten, ha gode kommunikasjonsevner og mestre egnede kommunikasjonsteknikker. Sykepleier bør finne rom for og tørre å snakke om seksualitet, samt inneha kunnskap om ulike hjelpemidler som finnes for denne pasientgruppen. En mulig fremgangsmåte for sykepleier er å anvende PLISSIT-metoden. Sykepleier bør utøve sykepleie i et holistisk perspektiv og se på seksualitet som et grunnleggende behov.
dc.description.abstract
dc.languagenob
dc.publisherNTNU
dc.titleHvordan kan sykepleier støtte pasienter med prostatakreft og som opplever erektil dysfunksjon?
dc.typeBachelor thesis


Files in this item

FilesSizeFormatView

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record