Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorHaugan, Gøril
dc.contributor.authorNyhus, Janne Engen
dc.date.accessioned2021-09-25T16:24:15Z
dc.date.available2021-09-25T16:24:15Z
dc.date.issued2021
dc.identifierno.ntnu:inspera:81643445:43137800
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2782925
dc.descriptionFull text not available
dc.description.abstractSammendrag Bakgrunn: Tidligere studier viser til at pasienter med langtkommen demens i sykehjem ofte opplever smerte. Pasienter med langtkommen demens i palliativ fase har ofte redusert evne til å selvrapportere om smerte. Studiens hensikt er å finne frem til etablert kunnskap om hvordan sykepleier kan identifiserer smerte hos pasienter med langtkommen demens i sykehjem. Metode: Systematisk litteraturstudie. Resultat: Studien identifiserte fire hovedfunn som kunne bidra til å belyse problemstillingen. De fire hovedfunnene er; systematisk bruk av kartleggingsverktøy for å identifisere smerte, betydningen av personsentret omsorg, behovet for kunnskap, erfaring og kompetanse hos sykepleier, samt betydningen av tverrfaglig samarbeid og samarbeid med pårørende. Diskusjon: Studien viser til at sykepleie til denne pasientgruppen er en kompleks og krevende oppgave for sykepleier. Det påpekes behov for økt kunnskap, opplæring, implementering av kartleggingsverktøy samt tverrfaglig samarbeid for å kunne identifisere smerte hos disse pasientene. Personsentrert omsorg og kontinuitet i pleien utpeker seg som funn som er av særlig betydning. Nøkkelord: dementia, pain, pain assessment, end of life, nursing home, palliative care, person-centred care.
dc.description.abstract
dc.languagenob
dc.publisherNTNU
dc.titleHvordan kan sykepleier identifisere smerte hos pasienter med langtkommen demens i palliativ fase?
dc.typeBachelor thesis


Tilhørende fil(er)

FilerStørrelseFormatVis

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel