Show simple item record

dc.contributor.advisorForbergskog, Vesna
dc.contributor.authorDahl, Pia-Elise Solvik
dc.date.accessioned2021-09-25T16:23:56Z
dc.date.available2021-09-25T16:23:56Z
dc.date.issued2021
dc.identifierno.ntnu:inspera:81643445:43113123
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2782915
dc.description.abstractBakgrunn: Tvungen somatisk helsehjelp rapporteres mer enn noen gang i norske sykehus. Parallelt vokser den eldre befolkningen og antall pasienter med kognitive funksjonsnedsettelser i form av demens øker. Eldre med demens er blant de hyppigst utsatte for tvungen helsehjelp i Norge. Kombinasjonen av omfattende tvangsbruk og omfanget av eldre, gjør det rimelig å anta at stadig flere sykepleiere opplever bruk av tvang i sin daglige fagutøvelse. Formål: Å belyse hvilke sykepleierelaterte faktorer som påvirker utøvelsen av tvungen helsehjelp i somatiske sykehus. Pasientgruppen i fokus er eldre med kognitive funksjonsnedsettelser. Målet er å belyse hvilke faktorer som har behov for økt hensyn i form av videreutvikling og tilrettelegging. Metode: Systematisk litteraturstudie basert på to kvalitative og seks kvantitative studier, samt én oversiktsartikkel. Resultat: Sykepleieres holdninger og kunnskap er avgjørende for utøvelsen av tvang overfor eldre med kognitive funksjonsnedsettelser i somatisk sykehus. Det samme gjelder fellesskapet og kulturen blant sykepleiere. Betydningen av systemiske faktorer er tvetydig, men majoriteten av studier viser at sykepleieres forhold til kompetanse, retningslinjer og lovverk, bemanning og tilhørighet er av betydning for utbredelsen av tvang og bruken av alternative tilnærminger i potensielle tvangssituasjoner. Konklusjon: Tvungen helsehjelp er komplekst, der samspillet av sykepleierelaterte faktorer er avgjørende for utøvelsen i somatiske sykehus. Disse faktorer baserer seg på sykepleieres forhold til egne holdninger og felleskapets kultur på personnivå, og kompetanse, bemanning, tilhørighet, retningslinjer og lovverk på systemnivå. Overordnet for alle faktorer er sykehuset som organisasjon. For at man skal kunne utvikle og forbedre bruken av tvungen helsehjelp kreves det tilretteleggelse på organisasjonsnivå, slik at sykepleiere kan utvikle og tilpasse omsorgen etter dette. Nøkkelord: Tvungen helsehjelp, tvang, eldre, demens, somatisk sykehus, sykepleierperspektiv
dc.description.abstract
dc.languagenob
dc.publisherNTNU
dc.titleHvilke faktorer påvirker sykepleieres utøvelse av tvungen helsehjelp i somatisk sykehus?
dc.typeBachelor thesis


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record