Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorVesna Forbergskog
dc.contributor.authorRenate Robertsen
dc.date.accessioned2021-09-25T16:22:24Z
dc.date.available2021-09-25T16:22:24Z
dc.date.issued2021
dc.identifierno.ntnu:inspera:81643445:34442668
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2782862
dc.descriptionFull text not available
dc.description.abstractSammendrag Tittel: Møte mellom sykepleier og pasient med smerteproblematikk og rusavhengighet. Problemstilling: Hvordan kan sykepleier møte pasienter med smerteproblematikk og kjent rusavhengighet på somatisk sykehusavdeling? Hensikt: Formålet med denne oppgaven er se på hvilke faktorer som påvirker ivaretakelsen av pasienter med smerter og rusavhengighet ved innleggelse på somatisk avdeling. Metode: Oppgaven er basert på en systematisk litteraturstudie med utgangspunkt i 7 forskningsartikler, samt annen relevant litteratur og egne erfaringer fra praksis. Resultat: Resultatene viser at sykepleiers holdninger, kunnskapsnivå og de organisatoriske faktorene i den aktuelle enheten spiller inn på hvordan sykepleier kan møte pasienten. I tillegg er kommunikasjon og relasjon, med gjensidig tillit mellom sykepleier og pasient, viktig for å få til et godt samarbeid. Konklusjon: Gode holdninger blant sykepleiere er viktig for å kunne bygge god relasjon med pasienten, og få til et godt samarbeid. Kunnskapsnivået er avgjørende i møte med pasient, men like viktig er det å anvende kunnskapen man innehar. Organisatoriske faktorer på avdelingen påvirker graden det er tilrettelagt for sykepleierne å utføre faglig profesjonelt arbeid.
dc.description.abstract
dc.languagenob
dc.publisherNTNU
dc.titleMøte mellom sykepleier og pasient med smerteproblematikk og rusavhengighet.
dc.typeBachelor thesis


Tilhørende fil(er)

FilerStørrelseFormatVis

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel