Show simple item record

dc.contributor.advisorStrand, Linn Beate
dc.contributor.authorVolden, Hanne
dc.date.accessioned2021-09-25T16:22:14Z
dc.date.available2021-09-25T16:22:14Z
dc.date.issued2021
dc.identifierno.ntnu:inspera:81643445:31542738
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2782855
dc.description.abstractBakgrunn: Hjerte- og karsykdommer er den hyppigste enkeltårsaken til død i verden. De fleste dødsfall relatert til hjerte- og karsykdommer er forårsaket av slag eller hjerteinfarkt. Omtrent 40 000 nordmenn behandles årlig for hjertekramper eller hjerteinfarkt, og det forventes at dette antallet vil øke i årene fremover. Samtidig er det flere som overlever hjerteinfarkt nå enn tidligere. Dette forklares blant annet med bedre behandlinger, økt forebygging og reduksjon av risikofaktorer som for eksempel lav fysisk aktivitet. I tillegg til å redusere risikoen for nye hjerteinfarkt er økt fysisk aktivitet en viktig del av rehabiliteringen for pasienter som har hatt hjerteinfarkt. Formål: Formålet med denne litteraturstudien var å undersøke hvordan en sykepleier på sengepost kan motivere til økt fysisk aktivitet blant pasienter som nylig har hatt hjerteinfarkt. Metode: Dette er en litteraturstudie som baserer seg på åtte forskningsartikler. Resultat: Mange pasienter opplever hjerteinfarktet i seg selv som en hendelse som motiverer til å øke det fysiske aktivitetsnivået, men noen opplever også frykt og angst ved tanken på å belaste hjertet med aktivitet. Motiverende intervju og undervisning og veiledning av pasienten har vist seg å bidra til økt fysisk aktivitet. God støtte fra pasientens pårørende har også vist seg å kunne motivere til økt fysisk aktivitet. Konklusjon: Gjennom diskusjon av resultatene fra de inkluderte forskningsartiklene og annen faglitteratur har denne litteraturstudien konkludert med at en sykepleier på sengepost kan motivere pasienter til økt fysisk aktivitet etter hjerteinfarktet gjennom undervisning og veiledning av både pasienten og pårørende. Nøkkelord: Hjerteinfarkt, Fysisk aktivitet, Motivasjon, Sykepleier
dc.description.abstractBackground: Cardiovascular diseases is the most common cause of death in the world. Most deaths related to cardiovascular diseases are caused by strokes or myocardial infarctions. Each year approximately 40 000 Norwegians are treated for angina pectoris or heart attack, and it is expected that this number will increase in the future. Because of improved medical treatment, increased prevention and reduction of risk factors, more people are surviving myocardial infarction now than before. Increased physical activity reduces the risk of new myocardial infarctions and is an important part of the rehabilitation for people surviving heart attacks. Aim: The aim of this literature study is to investigate how nurses in hospital can motivate to increased physical activity among patients recently surviving myocardial infarction. Methods: This is a literature study based on eight selected research articles. Results: Many patients experience motivation for increased physical activity from the myocardial infarction itself, but fear and anxiety at the thought of physical activity also appeared among some patients. Motivational interview, information and education has proved to increase motivation for physical activity. Support from relatives can also increase the motivation for physical activity. Conclusion: The results from the research articles has been supplemented by other professional literature and theories to discuss the aim of this literature study. Nurse-led education of patients and family was found to increase motivation of physical activity. Keywords: Myocardial infarction, Heart attack, Physical activity, Motivation, Nurse
dc.languagenob
dc.publisherNTNU
dc.titleMotivasjon til fysisk aktivitet blant pasienter etter hjerteinfarkt
dc.typeBachelor thesis


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record