Show simple item record

dc.contributor.advisorRedergård, Anne Grete
dc.contributor.authorBrandstad, Emilie Varan
dc.date.accessioned2021-09-25T16:22:08Z
dc.date.available2021-09-25T16:22:08Z
dc.date.issued2021
dc.identifierno.ntnu:inspera:81643445:42675983
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2782852
dc.descriptionFull text not available
dc.description.abstractAbstrakt Bakgrunn/hensikt: Antallet pasienter med diabetes i verden har økt fra 108 millioner i 1980 til 422 millioner i 2014. I Norge har over 300 000 diagnosen diabetes type 2, og den rammer stadig yngre mennesker. Sykdommen kan føre til en rekke senkomplikasjoner, og mange av dem kan forebygges ved å opparbeide seg sunne livsstilsvaner. Hensikten med litteraturstudien er derfor å undersøke hvordan sykepleieren kan motivere pasienter med diabetes type 2 til kostholdsendringer og fysisk aktivitet. Metode: Systematisk litteraturstudie basert på åtte primærstudier. Det er inkludert fem kvalitative og tre kvantitative artikler fra databasene Cinahl og SveMed+, i tillegg til annen sykepleiefaglig litteratur. Resultat: Studiene viste i hovedsak at deltakerne fikk økt kunnskapsnivå, økt egenmestring og bedre egenbehandling knyttet til sin diabetes type 2-diagnose av de ulike intervensjonsmetodene. Ulike faktorer påvirket om deltakerne klarte å gjennomføre aktivitets- og kostholdsendringer, slik som kunnskapsnivå, motivasjon, egne holdninger til sykdommen og sykepleierens holdninger og kompetanse. Konklusjon: Sykepleieren har en sentral rolle i pasientenes endring av livsstilsvaner. Egenmestring, egenbehandling og motivasjon er betydningsfulle faktorer som må være til stede for at pasienten skal lykkes med kostholdsendringer og økt fysisk aktivitet. Sykepleieren må tilpasse intervensjonen individuelt, og skape en trygg arena for at pasienten skal oppleve mestring. Ved at sykepleieren veileder pasienten slik at han tilegner seg tilstrekkelig med kunnskap og ferdigheter, vil det bidra til å øke egenbehandlingen av sykdommen og dermed også motivasjonen til å etterleve livsstilsrådene. Nøkkelord: Diabetes type 2, livsstilsintervensjon, kosthold, fysisk aktivitet, sykepleier
dc.description.abstract
dc.languagenob
dc.publisherNTNU
dc.titleHvordan kan sykepleieren motivere til kostholdsendringer og fysisk aktivitet hos pasienter med diabetes type 2?
dc.typeBachelor thesis


Files in this item

FilesSizeFormatView

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record