Show simple item record

dc.contributor.advisorRedergård, Anne Grete
dc.contributor.authorDahl, Miriam
dc.date.accessioned2021-09-25T16:20:48Z
dc.date.available2021-09-25T16:20:48Z
dc.date.issued2021
dc.identifierno.ntnu:inspera:81643445:43255688
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2782806
dc.description.abstractBakgrunn for oppgaven: Diabetes type 2 er en utbredt folkesykdom, som utgjør store helsekostnader verden over, og kan gi store helseutfordringer for den rammede. I behandlingen av diabetes type 2 står livsstilsendringer sentralt, som et sunnere kosthold og økt fysisk aktivitet, men forskning viser at slike livsstilsendringer er utfordrende, og pasientene kan ha behov for profesjonell veiledning for å lykkes. Hensikt: Oppgavens hensikt er å undersøke hvordan sykepleiere kan veilede om livsstilsendringer hos pasienter med diabetes type 2, med fokus på kosthold og fysisk aktivitet. Metode: Oppgaven er bygget på en systematisk litteraturstudie, med systematiske litteratursøk som grunnlag for datasamlingen. Åtte forskningsartikler er inkludert i oppgaven, som sammen med relevant teori skal bidra til å svare på oppgavens problemstilling. Resultater: Pasientsentrert sykepleie kan være et viktig grunnlag ved livsstilsveiledning. For å lykkes med livsstilsendringer, viser studiene at pasientgruppen kan ha behov for mestringsstøtte, økt kunnskap, samt praktiske råd og hjelp knyttet til planlegging og utførelse av livsstilsendringene. Konklusjon: Veiledning om kosthold og fysisk aktivitet hos pasienter med diabetes type 2 bør ta utgangspunkt i hvor pasientene befinner seg i endringsprosessen. Sykepleiere kan veilede pasienter om livsstilsendringer individuelt eller i grupper, hvor det er rom for diskusjoner. Viktige deler av veiledningen inneholder blant annet å motivere til veiledning gjennom økt kunnskap, samt bistand i å utforme realistiske mål og konkrete aktivitetsplaner. For å lykkes med livsstilsendringene, kan pasientene ha behov for mestringsstøtte og oppfølging, som kan utføres av sykepleieren gjennom blant annet planlagte oppfølgingssamtaler. Nøkkelord: Diabetes type 2, veiledning, livsstilsendringer, egenomsorg
dc.description.abstract
dc.languagenob
dc.publisherNTNU
dc.titleVeiledning av pasienter med diabetes type 2 om kosthold og fysisk aktivitet
dc.typeBachelor thesis


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record