Show simple item record

dc.contributor.advisorMary- Elisabeth B. Eilertsen
dc.contributor.authorRonja M. Kjelstad
dc.date.accessioned2021-09-25T16:19:58Z
dc.date.available2021-09-25T16:19:58Z
dc.date.issued2020
dc.identifierno.ntnu:inspera:65714253:30444785
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2782776
dc.descriptionFull text not available
dc.description.abstractSammendrag Tittel: Sykepleie til ungdom med diabetes mellitus type 1 Hensikt: Å drøfte hvordan sykepleiere kan forebygge psykiske helseproblemer hos ungdom med diabetes type 1. Metode: Litteraturstudie er anvendt metode. Bakgrunnen for oppgaven er 10 utvalgte forskingsartikler samt relevant pensumlitteratur. Teori: Av teori for å belyse problemstillingen har jeg valgt ut sykepleieteori relevant for tema. Blant annet Joice Travelbees interaksjonsteori, begrepet empowerment, og den didaktiske relasjonsmodellen. Drøfting: I drøftingen diskuterer jeg hvorfor sykepleier bør fokusere på psykisk helse hos ungdom med diabetes samt hvordan vi kan ta i bruk empowerment og skape en god relasjon med pasienten for å forebygge psykiske helseproblemer. Konklusjon: Jeg konkluderer med at sykepleier kan forebygge psykiske helseproblemer hos ungdom med diabetes type 1. Dette ved hjelp av praktisk bruk av empowermentprosessen og en god relasjon som skaper dialog og refleksjon mellom pasient og pleier. Dette kan øke ungdommens ressurser i møte med utfordringene ungdomstid med diabetes byr på for den enkelte pasient. Jeg konkluderer også med at det trengs mer forsking på tiltak og behandling for ungdom med diabetes, samt sammenheng mellom kronisk somatisk sykdom og psykiske helseproblemer.
dc.description.abstract
dc.language
dc.publisherNTNU
dc.titleSykepleie til ungdom med Diabetes Mellitus
dc.typeBachelor thesis


Files in this item

FilesSizeFormatView

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record