Show simple item record

dc.contributor.advisorHustad, Brit
dc.contributor.authorGranheim, Ida
dc.date.accessioned2021-09-25T16:18:58Z
dc.date.available2021-09-25T16:18:58Z
dc.date.issued2020
dc.identifierno.ntnu:inspera:60382273:30449187
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2782751
dc.descriptionFull text not available
dc.description.abstractSammendrag Problemstilling: “Hvordan kan man som sykepleier møte de psykososiale behovene hos kreftpasienter som mottar palliativ behandling?” Hensikt: Hensikten er å belyse problemstillingen, og se på hvordan behovene påvirker konsekvenser for sykepleiefaglig praksis. På grunn av problemstillingens dagsaktualitet og relevans, er det også hensiktsmessig å tilegne seg kunnskap på området. Metode: Oppgaven er et litteraturstudium, hvor relevant teori og empiri er innhentet gjennom litteratursøk. Det vektlegges kvalitativ metode hvorav 7 forskningsartikler presenteres. I tillegg inkluderes ett kvantitativt studie i form av én review-artikkel. Resultat: Kreftpasienter som befinner seg i en palliativ fase har et stort pleiebehov. Situasjonen de befinner seg i er kompleks, og kan by på store psykiske og sosiale utfordringer. Både sykepleiere og pårørende kan bidra til å bedre pasientens situasjon. Dette forutsetter likevel at deres egne behov også er ivaretatt. Pasienter i en palliativ fase kan kjenne på usikkerhet og bekymringer, noe som viser et behov for at sykepleier informerer og trygger pasienten best mulig. Konklusjon: Sykepleierens regelmessige kontakt og samhandling med pasienten viser til et behov for ferdigheter i kommunikasjon og relasjonsbygging. Ved anvendelse av teoretiske og praktiske ferdigheter, i tillegg til å vise evne til samarbeid, kan sykepleier bidra til å ivareta pasienters psykososiale behov. Likevel vil det være individuelle forskjeller, som stiller krav til at sykepleiere har tilstrekkelig kompetanse og evne til å tilpasse seg den enkelte.
dc.description.abstract
dc.language
dc.publisherNTNU
dc.titleBacheloroppgave
dc.typeBachelor thesis


Files in this item

FilesSizeFormatView

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record