Show simple item record

dc.contributor.advisorHelvik, Anne-Sofie
dc.contributor.advisorDamås, Jan Kristian
dc.contributor.authorSvendsen, Therese
dc.date.accessioned2021-09-25T16:18:05Z
dc.date.available2021-09-25T16:18:05Z
dc.date.issued2021
dc.identifierno.ntnu:inspera:81396206:44769010
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2782723
dc.description.abstractInnledning Kronisk Hepatitt C er en virussykdom som kan gi alvorlig leverskade og har høy forekomst blant personer som injiserer rusmidler. Med dagens behandling er det mulig å kurere så godt som alle med kronisk hepatitt C i Norge, personer i aktiv rus er imidlertid betydelig underrepresentert i statistikken over de som henvises til behandling. Denne studien har til hensikt å undersøke i hvor stor grad personer med kronisk hepatitt C henvises til behandling etter diagnostikk gjennom oppsøkende virksomhet, sammenlignet med de som henvises gjennom det ordinære henvisningssystemet, hva som kjennetegner de som behandles og behandlingsresultatene for disse. Metode Dette er en longitudinell studie der baseline data er hentet fra CrossSecHCV- prosjektet. Personer over 18 år med risiko for hepatitt C ble oppsøkt i miljøer der personer som injiserer rusmidler befant seg, demografiske data ble samlet inn og det ble gjennomført diagnostikk av hepatitt C med tilbud om henvisning til behandling for de som fikk påvist kronisk hepatitt C. Data ble sammenlignet med de som ble henvist til behandling for kronisk hepatitt C gjennom det ordinære henvisningssystemet. Resultat Av de 254 deltagerne i denne studien ble 75 personer henvist til behandling for kronisk hepatitt C etter oppsøkende virksomhet, 68 % av disse fikk behandling og 82,2 % gjennomførte behandlingen og ble virusfrie. Median alder på de 51 behandlede var 44 år, 78,4 % var menn og median for første gangs injisering var 19 år. Konklusjon En tredjedel av totalt antall henviste til behandling for kronisk hepatitt C ved St. Olavs hospital ble henvist gjennom oppsøkende virksomhet og CrossSecHCV-prosjektet i løpet av studieperioden. Det som kjennetegnet de behandlede var en høy alder, at de fleste var menn og de hadde injisert rusmidler lenge. De fleste som ble behandlet for kronisk hepatitt C etter henvisning gjennom CrossSecHCV- prosjektet fullførte behandlingen og ble virusfrie.
dc.description.abstractChronic hepatitis C virus infection can cause severe liver disease and there is known to be a high prevalence of hepatitis C among people who inject drugs. Since 2014, a new and efficient treatment has made it possible to treat nearly all people with chronic hepatitis C infection in Norway. However, people who inject drugs are not commonly referred to receive this treatment. The purpose of this study is to examine the proportion of people with chronic hepatitis C referred to treatment through outreach activity in the CrossSecHCV-project compared to referral by medical practitioners and ordinary routines, the characteristics of those treated through the CrossSecHCV-project and the treatment results. Method The baseline data in this longitudinal study is collected from the CrossSecHCV- project. Individuals over 18 years old with a risk of hepatitis C infection were sought out from environments where drug use is prevalent. Demographic data was collected and hepatitis C testing was offered along with a referral to treatment when infection was detected. Results Out of the 254 participants in this study, 75 people were referred for treatment for chronic hepatitis C infection after outreach activity, 68 % got treatment and 82, 2 % completed their treatment and were cured. The median age of the 51 treated was 44 years, 78, 4 % were men and the median age of first time drug injecting was 19 years. Conclusion Out of all subjects referred for treatment of chronic hepatitis C at the St. Olavs policlinic, one third where referred after outreach activity through the CrossSecHCV-project. Characteristics of those treated after participation in the CrossSecHCV-project were in a high average age group, most were men, and they had a history of injecting drugs for an extended period. Most of those referred through the project successfully completed treatment and were cured.
dc.languagenob
dc.publisherNTNU
dc.titleAvdekke, henvise og behandle personer med kronisk hepatitt C som følge av oppsøkende virksomhet
dc.typeMaster thesis


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record