Show simple item record

dc.contributor.advisorStyve, Arne
dc.contributor.authorBakken, Aleksander
dc.contributor.authorTranvik, Brage Aspli
dc.contributor.authorVaaland, Trym
dc.date.accessioned2021-09-24T19:06:11Z
dc.date.available2021-09-24T19:06:11Z
dc.date.issued2021
dc.identifierno.ntnu:inspera:82412805:82415448
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2782130
dc.description.abstractVed Luleå tekniska universitet (LTU) så utføres materialstudier på tre. Til disse studiene anvendes en tomograf (CT-skanner) og et klimakammer. For hvert prosjekt hvor tomografen blir benyttet blir det generert en stor mengde med informasjon. Denne informasjonen kommer i form av data og et stort antall bilder som de ansatte bruker i sin forskning ved universitetet. Fram til nå har de håndterte disse dataene manuelt på en måte som er lite brukervennlig. LTU ønsker nå å ha en bedre måte å organisere disse dataene på. Målet med dette prosjektet er å effektivisere arbeidet til de ved LTU som jobber med stokkskanning, tørking, varmebehandling, fuktdynamikk og mer. Dette blir oppnådd ved å skape et arkivsystem som skal kunne holde på deres filer på en filserver, en database som kan holde på deres prosjekter, informasjon om prosjektene og informasjon om brukere, og en webapplikasjon som skal være ett enkelt brukergrensesnitt slik at det er mulig å hente informasjon og filer fra ett prosjekt. Resultatet vårt ble en nettside som snakker med en API som snakker med en filserver. Brukere kan ut ifra resultatet vårt lage prosjekt, holde styr på medlemmer og hvem som kan se prosjektene, laste opp og laste ned filer til filserveren gjennom en enkel nettside. I frontend har vi brukt biblioteket React for å lage et brukergrensesnitt. Vi brukte Spring Boot for å skape en Spring applikasjon til vår backend. Spring applikasjoner benytter språket Java for å sette opp konfigurasjonen og gjøre det enkelt å lage applikasjoner. Vi var kjent med PostgreSQL fra før og derfor valgte vi det til databasen vår.
dc.description.abstractAt Luleå University of Technology (LTU), material studies are carried out on wood. A tomograph (CT scanner) and a climate chamber is used for these studies. For each project where the tomograph is used, a large amount of information is generated. This information comes in the form of data and a large number of images that the employees use in their research at the university. Until now, they have handled this data manually in a way that is not very user-friendly. LTU now wants to have a better way of organizing this data. The goal of this project is to streamline the work of those at LTU who work with wood scanning, drying, heat treatment, moisture dynamics and more. This is achieved by creating an archive system that will be able to hold their files on a file server, a database that can hold their projects, information about the projects and information about users, and a web application that will be a simple user interface so that it is possible to retrieve information and files from one project. Our result is a website that talks to an API that talks to a file server. With our application, users can create projects, keep track of members in their projects, download and upload files to the server. All through a simple website. In the front end, we have used the React library to create a user interface. We used Spring Boot to create a Spring application for our backend. Spring applications use the Java language to set up the configuration and make it easy to create applications. We were familiar with PostgreSQL before and therefore we chose it for our database.
dc.languagenob
dc.publisherNTNU
dc.titleCT-Wood Arkivsystem
dc.typeBachelor thesis


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record