Show simple item record

dc.contributor.advisorKarlsen, Anniken
dc.contributor.authorIversen, Daniel André Brunstad
dc.contributor.authorLofthus, Sverre
dc.contributor.authorLintoft, Petter Høvik
dc.contributor.authorGreiff, Sigurd Brustad
dc.date.accessioned2021-09-24T19:02:21Z
dc.date.available2021-09-24T19:02:21Z
dc.date.issued2021
dc.identifierno.ntnu:inspera:82412805:82415460
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2782128
dc.description.abstractOppgaven vi har løst for Cordel var å lage en skyløsning for samling av data i et datavarehus. Vi har laget et Bi-system for dataanalyse presentert grafisk, som er klart for bruk av Cordel. I tillegg har vi laget en status-app som skal brukes av Cordel, for å se status på løsningen. I denne rapporten starter vi med forklaring om det teoretiske grunnlaget for utviklingen av systemet, videre en beskrivelse av det ferdige produktet, og til slutt en beskrivelse av utviklingsprosessen. Bi-systemet vi har laget skal bli brukt av Cordel sine kunder og er ment for mindre bedrifter som ikke behøver dyre fullskala-løsninger. Brukerene av systemet kan benytte seg av datamaskiner, telefoner eller nettbrett for å se disse dataene som ligger i nettsiden. Nettsiden inneholder data som for eksempel fraværsdata og kundefordringer. Vi har også laget en mobilapplikasjon som har en oversikt over feil ved innsending av data og registrerte tennants. I tillegg har vi implementert muligheten for å registrere nye brukere til Bi-systemet ved hjelp av denne mobilapplikasjonen. Denne appen er crossplatform og mulig å bruke på både telefon og nettbrett. Vårt system håndterer daglige innsendinger av data fra Cordel sine systemer, for så å lagre dette i datavarehuset.
dc.description.abstractCordel requested us to develop a cloud solution for collecting data in a data warehouse. We have created a BI-system for data analysis presented graphically, which is ready for use by Cordel. In addition, we have created a status app to be used by Cordel, to see the status of the system. In this report, we start with an explanation of the theoretical basis for the development of the system, further a description of the finished product, and finally a description of the development process. The BI-system we have created will be used by Cordel's customers and is intended for smaller companies that do not need an expensive full-scale solution. The users of the system can utilize computers, telephones or tablets to view data contained on the website. The website contains data such as absence data and accounts receivable. We have also created a mobile application that has an overview of errors when submitting data and registered tennants. In addition, we have implemented the ability to register new users to the BI-system using this mobile application. This app is cross-platform and possible to use on both phone and tablet. Our system handles daily submissions of data from Cordel's systems, and then stores this in the data warehouse.
dc.languagenob
dc.publisherNTNU
dc.titleSkreddersydd skybasert minidatavarehus og BI-system med API og status-app for Cordel
dc.typeBachelor thesis


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record