Show simple item record

dc.contributor.advisorRønhaug Pettersen, Marie
dc.contributor.advisorViken, Egil
dc.contributor.authorHumlen, Fredrik
dc.contributor.authorSamset, Einar
dc.date.accessioned2021-09-24T18:44:26Z
dc.date.available2021-09-24T18:44:26Z
dc.date.issued2021
dc.identifierno.ntnu:inspera:82412805:82415426
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2782109
dc.descriptionFull text not available
dc.description.abstractI denne bacheloroppgaven blir det undersøkt løsninger for å redusere effekttopper i strømforbruket til forskjellige bygg. Oppgaven er gitt av Norconsult. De har bistått med informasjon som gjør at det kunne ses på løsninger for Sundebygget som er under oppføring ved NTNU Ålesund. I tillegg går oppgaven inn på løsninger for næringsbygg og husholdninger generelt. Oppvarming av byggene står hovedsakelig for det største energiforbruket. For å redusere oppvarming sitt bidrag til effekttopper vises et prinsipp for justering av temperatur-settpunkt i forhold til høylasttid. Videre gjøres det en sammenligning mellom to oppvarmingskilder, fjernvarme og bergvarme, der bergvarme kommer ut som det mest økonomiske over tid. I forbindelse med solcelleanlegg på Sundebygget kunne installasjon av en batteribank ha blitt benyttet for å redusere effekttoppene til bygget. Det ble av den grunn gjort et estimat på om det ville være økonomisk. Det viste seg at gevinsten på strømregningen som anlegget kunne gitt, var langt fra kostnaden en batteribank ville hatt. Videre går oppgaven inn på løsninger for å flytte elbil-lading til lavlasttider, og gjør beregning på besparelsen.
dc.description.abstractThis bachelor thesis investigates how to reduce power peaks in the power consumption of buildings. The assignment is given by Norconsult. They have assisted with information which made it possible to look at solutions for Sundebygget, a building which is under construction at NTNU Ålesund. In addition, the thesis deals with solutions for commercial buildings and households in general. Heating of the buildings mainly accounts for the largest energy consumption. To reduce heating's contribution to power peaks, a principle is shown for adjusting the temperature setpoint in relation to the high load time. Furthermore, a comparison is made between two heating sources, district heating network and ground source heating, where ground source heating comes out as the most economical over time. In connection with photovoltaic systems at Sundebygget, the installation of a battery bank could have been used to reduce the power peaks of the building. For that reason, an estimate was made as to whether it would be economical. It turned out that the gain on the electricity bill which the battery bank could provide was far from the cost a battery bank would have had. Furthermore, the thesis focuses on solutions for moving electric car charging to low load times and calculates the savings.
dc.languagenob
dc.publisherNTNU
dc.titleLaststyring for å redusere nettbelastning
dc.typeBachelor thesis


Files in this item

FilesSizeFormatView

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record