Show simple item record

dc.contributor.advisorWenaas, Terje
dc.contributor.advisorAas, Bjørn
dc.contributor.authorReinfjord, Erlend William Hernæs
dc.contributor.authorAndresen, Georg Sæterdal
dc.contributor.authorLindaas, Nicolai Helgerud
dc.date.accessioned2021-09-24T18:25:09Z
dc.date.available2021-09-24T18:25:09Z
dc.date.issued2021
dc.identifierno.ntnu:inspera:81018274:82250621
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2781781
dc.description.abstractBakgrunnen for denne oppgaven er en mangel på konkret kunnskap rundt mange av sanitærprosessene i norske ishaller, deriblant vann- og energiforbruket til dusj og ispreparering. Med stadig økende krav til mindre energiforbruk, vil det å få kontroll på energiforbruket forbundet med oppvarming av varmt forbruksvann og vann tilpreparering av is være viktige faktorer ved fremtidig prosjektering og forbedring av eksisterende anlegg. Kjennskap til tappemønstre og fordeling av vannmengden utover i systemet i brukstid vil også være viktig informasjon til prosjektering av både rørsystemer og sanitæranlegg. I denne oppgaven har vi foretatt målinger, befaring og analyse av sanitæranleggene ved Dalgård og Leangen Ishall. Målingene har gitt et inntrykk av vann- og energiforbruket til dusj og preparering av isen ved disse hallene. Prosjektet har foregått under koronapandemien som har hatt en klar innvirkning på bruksmønsteret. Rapporten inneholder tall for forbruket fra den 24. februar 2021 til den 26. april 2021, og formler for prediktiv estimering av fremtidig forbruk ved Dalgård og Leangen Ishall og generelt til fremtidig prosjektering. Ved begge ishallene har det blitt klart at forbruket til is-prepareringen vil stå for et konstant forbruk når hallen er i drift, mens forbruket til dusjene vil variere med brukerne og deres vaner.
dc.description.abstractThe background for this thesis is a certain lack of concrete knowledge surrounding the sanitary processes in Norwegian ice rinks, including the water and energy consumption of the showers and the ice preparation. Increasing demands regarding energy efficiency will make getting control over the energy use of heating warm water for sanitary and ice preparatory purposes an important factor of planning future facilities or improving existing facilities. Attaining knowledge of the typical usage pattern and the distribution of water throughout the system will also be important information for the planning of both pipe assembly and sanitation facilities. In our project we have done measurements, inspection and analysis of the sanitation facilities at the Dalgård and Leangen ice rinks. These measurements have given us an impression of the water and energy consumption of the showers and ice preparation at these ice rinks. The project happened during the global COVID-19 pandemic which has had a clear effect on the usage pattern at these ice rinks. This thesis includes numbers for the consumption from the 24th of February 2021 to the 26th of April 2021, as well as formulas for predictive estimates for future consumption at both Dalgård and Leangen and generally for future planning It has become clear that at both ice rinks the ice preparation will be a constant part of the water consumption, while the showers will be a factor that varies with the users and their habits.
dc.languagenob
dc.publisherNTNU
dc.titleKartlegging og prediksjon av vann- og energiforbruk ved norske ishaller
dc.typeBachelor thesis


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record