Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorBassam Hussein
dc.contributor.authorAndersen, Edvard
dc.contributor.authorBryhn, Cornelia W.
dc.date.accessioned2021-09-24T18:13:42Z
dc.date.available2021-09-24T18:13:42Z
dc.date.issued2020
dc.identifierno.ntnu:inspera:57228123:20936865
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2781672
dc.description.abstractDenne studien viser at institusjonalisering av kunnskap og organisasjonslæring er et lite tilstedeværende eller misforstått konsept i totalentreprenørselskaper i bygg- og anleggsbransjen. Det viser seg at totalentreprenørselskaper og ansatte har et felles fokus på individuell læring, og at de ansatte skal opparbeide seg en mest mulig konkurransedyktig CV som brukes i innsalg av nye prosjekter og kunnskapsdeling mellom prosjekter. Oppgaven identifiserer, gjennom 17 intervjuer med informanter fra ulike posisjoner i det organisasjonelle hierarkiet, flere arbeidsmetoder som informantene mener fremmer organisasjonslæring. De mest fremtredende metodene som benyttes i dag er flytting av erfarne ansatte og styrt gruppesammensetning; der prosjektmedarbeiderne skal ha den nødvendige kunnskapen (ervervet gjennom erfaring) når de settes inn i nye prosjekte. Fallende produktivitet i bygg- og anleggsbransjen i en årrekke og mulig positive sider ved organisasjonslæring gjort oss kjent gjennom en kunnskapsberikende litteraturstudie var utgangspunktet for å undersøke om informasjons- og kunnskapsdeling bidrar positivt i prosjektbaserte organisasjoner i bygg- og anleggsbransjen eller ikke. Det ble klart gjennom denne studien at det kreves tiltak som resulterer i kulturelle endringer for at totalentrepenørselskaper skal få kunne nyttiggjøre seg av sitt eget potensial for organisasjonslæring.
dc.description.abstractThis paper shows that institutionalization of knowledge and organizational learning are a subtle or misunderstood concepts by contractors in the construction industry. Our findings show that contractors and their employees share a common focus on individual learning because the employees experience reflected in their resume makes for a competitive advantage used in the tender offers of new projects and is believed to improve the sharing of knowledge between projects. During 17 interviews with informants holding different positions in the organizational hierarchy, this paper unfolds several working methods that they believe promotes organizational learning. The most prominent methods used by todays contractors are the relocation of experienced staff and controlled group composition; where the project staff is believed to have the necessary knowledge (acquired through experience) when they come to the project. Having an industry wide decline in productivity in the construction industry for a number of years possible positive effects of organizational learning through a knowledge enriching literature study, we were set for examining whether information and knowledge sharing could make a positive contribution in project-based organizations in the construction industry. It became clear through our work that it is necessary to take measures that leads to a change in the organizational culture for contractor companies to be able to take advantage of their own potential for organizational learning.
dc.language
dc.publisherNTNU
dc.titleParadigme skapt av erfaringshirakiet i bygg- og anleggsbransjen dominerer organisasjonslæringen i totalentrepenørselskaper
dc.typeMaster thesis


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel