Show simple item record

dc.contributor.advisorBrandtsegg, Øyvind.
dc.contributor.authorDahl, Eirik.
dc.date.accessioned2021-09-22T16:01:16Z
dc.date.available2021-09-22T16:01:16Z
dc.date.issued2021
dc.identifierno.ntnu:inspera:81412172:37486462
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2780444
dc.description.abstractDen 12. Mars, 2020 implementerte den norske regjeringen de strengeste restriksjonene som har blitt gjort i fredstid. Skoler og barnehager ble stengt og alle treningssenter og sportsaktiviteter opphørte. Dette gjaldt også restaurant og utelivsbransjen. Samme dagen markerte også starten på forbudet av alle kulturarrangement i Norge som berørte kulturarbeidere i, blant annet konsert og sal- og sceneaktører, arrangører så vel som support og tekniske arbeidere i kultursektoren. Nå, over et år senere er ikke situasjonen løst. Konserter er fortsatt under sterke restriksjoner, og det ser ut som at denne situasjonen kan fortsette enda en god tid. Nedstengingen har hatt en stor innvirkning på musikeres virke. En stor del av Norges musikere og kulturarbeidere er uten både jobb og lønn. Situasjonen er uforutsigbar, siden smittetrykket og reglene endrer seg så mye fra dag tid til annen. Hva skjer med musikere under en pandemi? Denne mastergradsavhandlingen samler informasjon av situasjonen som musikere i Norge møter, hvilke utfordringer og løsninger de jobber med og hvordan Covid-19 pandemien påvirker kultursektoren. Gjennom flere intervjuer har denne mastergradsavhandlingen som mål å skildre den pågående situasjonen, isolere trender, analysere hvordan kultursektoren håndterer med pandemien og å opparbeide kunnskap om hva som kan skje når pandemien tar slutt.
dc.description.abstractOn the 12th of March 2020, the Norwegian government implemented the strongest restrictions the country has seen in peacetime. This resulted in a closedown of schools and kindergartens, a closure of all gyms and all sport arrangements, and a closedown of all bars. This day also marked a ban of all cultural arrangements in Norway. Over a year later, this situation is still not resolved. Concerts are still heavily restricted, and it seems likely that this situation will remain for quite some time. This closedown has had a tremendous effect on musicians. A vast amount of Norway’s musicians, stage-acts, actors and technicians in the culture sector is now out of work and therefore a livable wage. What happens to musicians under a pandemic? This thesis seeks to gain understanding about the situation that musicians in Norway are facing due to the covid pandemic, what challenges and solutions they are dealing with and how the consumption of culture has changed through the pandemic, mainly focusing on online concerts. Through several interviews, this thesis maps out the current situation, isolate trends, analyze how the culture sector is dealing with the corona pandemic and gain understanding about where we are going when the pandemic lifts.
dc.languageeng
dc.publisherNTNU
dc.titleMay you stream in interesting times: Streamed music during the Pandemic Era
dc.typeMaster thesis


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record