Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorHafner, Armin
dc.contributor.advisorSchlemminger, Christian
dc.contributor.advisorThomas, Christiane
dc.contributor.advisorDoerffel, Christian
dc.contributor.authorSchaan, Larissa
dc.date.accessioned2021-09-21T16:02:45Z
dc.date.available2021-09-21T16:02:45Z
dc.date.issued2021
dc.identifierno.ntnu:inspera:67149727:74213269
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2779966
dc.descriptionFull text not available
dc.description.abstractFremtidige kjølesystemer for cruiseskip er underlagt stadig strengere begrensninger på kjølemidler og bør også bidra til å øke skipets samlede energieffektivitet. På denne bakgrunn handler den nåværende vitnemålet om utformingen av et CO2-kjølesystem for å forsyne klimaanleggene om bord på et cruiseskip. Egenskapene og egenskapene til CO2 som kjølemiddel og passasjerskipet som bruksområde er forklart. Utformingen av systemet er forklart i detalj, strukturen visualiseres og modusen for driftsmåten vises. For å kunne vurdere effektiviteten til systemet, utvikles en steady-state beregningsmodell i Python-programmeringsspråket. Denne modellen er også eksperimentelt validert på "SuperSmart Rack" testanlegget ved NTNU / SINTEF laboratoriet i Trondheim, Norge. Måleresultatene utvides ved å teste andre systemkonfigurasjoner, og det nye konseptet viser seg å være det mest effektive. I det siste trinnet blir den validerte modellen skalert opp til en konkret referansesak med kjente designforhold og evaluert.
dc.description.abstractFuture refrigeration systems for cruise ships are subject to increasingly strict restrictions on refrigerants and should also contribute to increasing the overall energy efficiency of the ship. Against this background, the present diploma thesis deals with the design of a CO2 refrigeration system to supply the air-conditioning units on board of a cruise ship. The characteristics and peculiarities of CO2 as a refrigerant and the passenger ship as an application area are explained. The design of the system is explained in detail, the structure is visualized and the mode of the mode of operation is shown. In order to be able to assess the efficiency of the system, a steady-state calculation model is developed in the Python programming language. This model is also experimentally validated at the "SuperSmart Rack" test facility at the NTNU/SINTEF laboratory in Trondheim, Norway. The measurement results are extended by testing other system configurations, with the new concept proving to be the most efficient. In the final step, the validated model is scaled up to a concrete reference case with known design conditions and evaluated.
dc.languageeng
dc.publisherNTNU
dc.titleDesign and Evaluation of CO2 based integrated heating and cooling systems for zero emission cruise ships
dc.typeMaster thesis


Tilhørende fil(er)

FilerStørrelseFormatVis

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel