Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorKringstad, Morten
dc.contributor.authorPedersen, Andrea Austmo
dc.contributor.authorTomac, Marta
dc.date.accessioned2021-09-14T17:19:31Z
dc.date.available2021-09-14T17:19:31Z
dc.date.issued2021
dc.identifierno.ntnu:inspera:80218484:81208057
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2777284
dc.descriptionFull text not available
dc.description.abstractI denne semesteroppgaven har vi gjennomført en lønnsomhetsanalyse av Cuba Life for regnskapsårene i perioden 2018 til 2020. Vi har hentet ut et utvalg av nøkkeltall innenfor soliditet, finansiering, likviditet og lønnsomhet. For å få en bedre forståelse av bediften har vi i tillegg gjennomført en form for strategisk analyse kalt SWOT. I den første delen av oppgaven vil vi presentere valg av tema, bedriften Cuba Life og problemstillingen. Teorikapittelet omhandler relevant teori i forbindelse med horisontal og vertikal analyse, nøkkeltallsanalyse og en strategisk analyse. Deretter beskrives valg av problemstilling, samt metoder vi har valgt for analysen. I analysedelen gjennomføres detaljerte analyser av bedriften for å besvare problemstillingen vår. Avslutningsvis presenteres funn og en konklusjon. Ved analysene vi har gjort har vi fått et godt grunnlag for å si noe om den økonomiske utviklingen.Vi ser at bedriften har utviklet seg positivt det siste året, til tross for «lock down» som skyldes Covid-19. Selv om det totalt sett ikke kan sies at bedriften har vært lønnsom i den relevante perioden. Ved analysene vi har gjort har vi fått et godt grunnlag for å si noe om den økonomiske utviklingen. Vi ser at bedriften har utviklet seg positivt det siste året, til tross for «lock down» som skyldes Covid-19. Selv om det totalt sett ikke kan sies at bedriften har driftet lønnsomt i den relevante perioden. Soliditeten og likviditeten er ikke tilfredsstillende, dette skyldes at egenkapitalen til kaffebaren er negativ. Ved en negativ egenkapital blir flere av nøkkeltallene vanskelige å tolke. Men vi kan likevel si at likviditeten har hatt en positiv utvikling og nærmer seg tilfredsstillende nivå. SWOT-analysen viser at Cuba Life Kaffebar har unike styrker som gir de gode muligheter i tiden framover, samt utfordringer og trusler de må håndterere for å drifte lønnsomt. Avslutningsvis konkluderer vi med at kaffebaren har hatt en økonomi som har utviklet seg positivt. Men at de har uutnyttet potensiale som kan hjelpe de i målet om å bli en lønnsom bedrift.
dc.description.abstractIn this concluding assignment of our bachelor studies, we have conducted a financial analysis of Cuba Life. Cuba Life is a coffee bar located in the city center of Kristiansand, specializing in top quality coffee beans, high end coffee brewing, and Cuban cigars. The analysis focuses on profitability development over the period 2018-2020. To be able to assess financial performance and profitability, we have looked at a selection of key figures within solidity, financing, liquidity, and profitability. Additionally, to get a better understanding of the company, we performed a strategic SWOT analysis. For the first part of the assignment we will present our choice of subject, an introduction to the company Cuba Life, and topic question for the assignment. Further, a theory chapter follows, addressing relevant theory regarding horizontal and vertical analysis, key figure analysis, and strategic analysis. The assignment goes on to describe choice of topic question, in addition to methods used in analyzing Cuba Life. Throughout the analysis part, detailed analyses of the company is performed to answer our topic question. Finally, findings in the analysis are presented together with a conclusion of the assignment. Through analyzes performed, we have acquired a good foundation to comment on the economic development. During the recent year, we see a positive development for Cuba Life, despite a challenging situation with lock downs and infection control measures due to Covid-19. Although the overall performance for the studied period has not been profitable, the development has been good. Another issue is unsatisfactory solidity and liquidity figures. This is mainly due to Cuba Life’s negative equity. A negative equity makes interpretation of certain economic key figures challenging. Still, liquidity has had a positive development, and getting close to a satisfactory level. The SWOT analysis shows that Cuba Life has some unique strengths that gives them good opportunities for better economic performance. However, there are also some threats and challenges they will have to manage in order to obtain profitability. All in all, we see a positive development for Cuba Life’s economic performance, although still unprofitable. Along with their unutilized business potential, achieving profitability seems like a plausible goal.
dc.languagenob
dc.publisherNTNU
dc.titleLønnsomhetsanalyse av Cuba Life Kaffebar
dc.typeBachelor thesis


Tilhørende fil(er)

FilerStørrelseFormatVis

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel