Show simple item record

dc.contributor.advisorDenstadli, Jon Martin
dc.contributor.authorBerg, Eirin Myrvang
dc.contributor.authorKopperstad, Ingvild Anna
dc.contributor.authorSanna, Rebekka
dc.contributor.authorVatn, Rita
dc.date.accessioned2021-09-14T17:18:55Z
dc.date.available2021-09-14T17:18:55Z
dc.date.issued2021
dc.identifierno.ntnu:inspera:80204379:80803876
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2777267
dc.description.abstractDenne bacheloroppgaven er en kvantitativ undersøkelse med formål å studere hvordan flybransjens grønne markedskommunikasjon oppleves av norske forbrukere, og hvilke konsekvenser dette kan ha for forbruker og merkevare. Tidligere forskning problematiserer forholdet mellom fenomenene grønnvasking og grønn markedsføring. Imidlertid eksisterer det lite forskning på den aktuelle tematikken innenfor konteksten norsk luftfart. Ved hjelp av et sett hypoteser, skal følgende problemstilling besvares: Hvordan oppleves grønn markedskommunikasjon i flybransjen, og hvilken effekt vil dette ha for merkevaren og forbrukeren? Undersøkelsens hovedfunn viser at hvordan flyselskapene former reklame og budskap har betydning for om markedskommunikasjon blir oppfattet som legitim grønn eller grønnvasket. Resultatene viser at forbrukere med sterke miljøholdninger er mer tilbøyelige til å tolke reklame som grønnvasket.
dc.description.abstractThis bachelor thesis is a quantitative study with the purpose of examining how Norwegian consumers perceive green marketing communication in the aviation industry, and the potential consequences for the consumer and brand. Previous research problematizes the relationship between the phenomena of greenwashing and green marketing. Nevertheless, there is not a sufficient amount of research that addresses the phenomena in the context of the aviation industry – this thesis seeks to bridge this gap of knowledge. The study is based on a set of hypotheses that will help answer the following question: How is green marketing communication perceived in the aviation industry, and what effect will this have on the brand and consumer? The main findings of the study show that how the airlines design their adverts and convey messages has an impact on whether the marketing communication is perceived as legitimate green or greenwashed. The results indicate that consumers with strong environmental attitudes are more likely to interpret advertising as greenwashed.
dc.languagenob
dc.publisherNTNU
dc.titleOpplevelsen av grønn markedskommunikasjon i flybransjen – en kvantitativ studie blant norske forbrukere
dc.typeBachelor thesis


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record