Show simple item record

dc.contributor.advisorOlsen, Tor-Eirik
dc.contributor.authorBang-Olsen, Kristian
dc.contributor.authorBakkeng, Martin
dc.contributor.authorUllmann Miller, Benjamin
dc.contributor.authorRoy Undall, William
dc.contributor.authorTakle Hagen, Ole Jakob
dc.contributor.authorDegirmenci, Jan Fredrik
dc.date.accessioned2021-09-14T17:18:29Z
dc.date.available2021-09-14T17:18:29Z
dc.date.issued2021
dc.identifierno.ntnu:inspera:80218484:80556263
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2777252
dc.description.abstractI denne oppgaven har vi analysert utviklingen av Rosenborg Bakeri AS’ lønnsomhet i perioden 2015-2019 og hva som har forårsaket denne utviklingen. Det har blitt gjennomført en lønnsomhetsanalyse og en strategisk analyse. Analysene har bakgrunn i problemstillingen «Hvordan har lønnsomheten utviklet seg i Rosenborg Bakeri AS i perioden 2015-2019, og hva kan denne utviklingen skyldes?». Først vil vi gi en liten presentasjon av bakeri- og konditorbransjen i Norge, før vi presenterer det teoretiske grunnlaget oppgaven bygger på. Ved den teoretiske delen knyttet til regnskapsanalysen, kommer vi til å presentere en rekke nøkkeltall som vil gi informasjon om bedriftens lønnsomhet, likviditet, soliditet og finansiering. Det vil også bli redegjort for teorien bak SWOT- og PESTEL-rammeverket som vi har basert den strategiske analysen på. Deretter vil vi redegjøre for metoden vi har benyttet i oppgaven. I analysekapittelet presenterer vi nøkkeltallene og analysen av periodens lønnsomhet, etterfulgt av den strategiske analysen. Helt til slutt kommer en konklusjon basert på analysen. Vi konkluderer med at lønnsomheten har hatt en positiv utvikling for perioden totalt sett. Soliditeten har vært tilfredsstillende jevnt over hele perioden, med en høy egenkapitalandel og lav gjeldsgrad. Finansieringen har hatt en negativ utvikling i perioden noe som skyldes at den kortsiktige gjelden har økt mer enn omløpsmidlene. Bakeriet har et stort konkurransefortrinn i deres historie og status som merkevare i Trondheim. De er innovative og endringsvillige. Samtidig er en av deres største utfordringer høye norske lønninger og avgifter. De presses hardt av større utenlandske bakerier som kan operere med lavere lønnskostnader og som har mulighet til å utnytte stordriftsfordeler på en måte Rosenborg Bakeri AS ikke kan. Men i en verden hvor kvalitet blir stadig viktigere for å skille seg ut, har Rosenborg Bakeri AS gode forutsetninger for å kunne overleve i mange år fremover.
dc.description.abstractIn this thesis, we have analyzed the development of profitability for Rosenborg Bakeri AS in the period 2015 – 2019, and in doing so attempted to establish causes of financial and economic change over these years. These analyses have been carried out based on the following research question “How has profitability developed in Rosenborg Bakeri AS in the period 2015-2019, and what can this development be due to?”. We start by presenting some key characteristics of the bakery industry in Norway, before presenting the theoretical framework this thesis builds upon. For the theoretical parts related to profitability, we will explain several key financial figures for measuring a company’s profitability, liquidity, solidity, and financing. Furthermore, the theories behind the strategic analyses called SWOT and PESTEL are explained in detail. Subsequently, the thesis’ research methodology will be devoted attention - before the actual analysis of the financial key figures and the strategic analyses. Lastly, we will reach a conclusion based on our analysis. Rosenborg Bakeri AS’ profitability has had a positive development over the period as a whole. The bakery’s solidity has been at a satisfactory level throughout the entire period with solid numbers regarding equity ratio and debt ratio. Based on the financial key figures for financing we observe a negative trend, an issue attributable to short-term debt increasing more than current assets. The bakery has great competitive advantage in its long history and position as a brand in Trondheim. They are innovative and willing to change. At the same time, one of their biggest challenges is high wage levels and government fees. They are under substantial pressure by larger foreign bakeries that can operate with lower wage costs and utilize economies of scale in a way that Rosenborg Bakeri AS cannot. Nonetheless, in a world where quality is becoming increasingly important in standing out among competitors, Rosenborg Bakeri AS are in good condition to be able to survive for many years to come.
dc.languagenob
dc.publisherNTNU
dc.titleHvordan har lønnsomheten utviklet seg i Rosenborg Bakeri AS i perioden 2015-2019, og hva kan denne utviklingen skyldes?
dc.typeBachelor thesis


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record