Show simple item record

dc.contributor.advisorRoar Stokken
dc.contributor.authorStrøm, Martin K.
dc.contributor.authorJacobsen, Ole-Jacob
dc.date.accessioned2021-09-14T17:17:32Z
dc.date.available2021-09-14T17:17:32Z
dc.date.issued2020
dc.identifierno.ntnu:inspera:55685251:61647794
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2777223
dc.descriptionFull text not available
dc.description.abstractThis thesis explores how performance measures assist managers in the transition towards sustainable manufacturing in the Norwegian steel industry. The ever-growing local and global emphasis on environmental sustainability means that manufacturers in energy-demanding industries need to be prepared for the implementation of change in the direction of green manufacturing. It is the responsibilities of middle and top level managers to successfully execute this process. To prepare management for this, the thesis question of this research project revolves around the identification of tools to assist with facilitating the change. In order to answer the thesis, a structured approach to classifying the complex nature of the change process will be examined, and the roles performance measures play in the management of change is explored. A qualitative research approach has been used, where a Norwegian steel manufacturer with a long track record of development of sustainable practices has participated. Data collection has been achieved by conducting four in-depth qualitative interviews. The selected participants have possessed managerial positions over an extended period of time, which ensured rich, experience-based information was obtained from the interviews. A theoretical framework consisting of the classification of change, change management, solution methodologies, and environmental performance of organizations has been applied in order to examine the empirical data. The research provides a structured and detailed classification of the change process for sustainability in the specific industry. It also highlights central areas where performance measurements can assist managers in transitioning towards sustainable manufacturing. These are identifying potentials, communicating the need for change, improving accountability, and comparing and improving, in addition to acting as quantifiable objectives in a systems approach to change management. Eventually, this is all synthesized in a conclusion to the thesis question.
dc.description.abstractDenne studien undersøker hvordan ytelsesmålinger hjelper ledelsen i overgangen i retning bærekraftig produksjon i norsk stålindustri. Den kontinuerlige veksten i både lokalt og globalt fokus på bærekraft og miljøbevissthet betyr at bedrifter i energikrevende prosessindustrier må være beredt til å ta steg mot en bærekraftig produksjon. Ansvaret for at gjennomføringen av denne endringsprosessen blir vellykket ligger på bedriftenes topp- og mellomledere. For å kunne forberede ledelsen på dette omhandler denne oppgaven også identifisering og bruk av hjelpemidler som miljømessige nøkkelverdier for å implementere endringen. For å kunne gi svar på problemstillingen presentert i oppgaven vil det også benyttes en strukturert tilnærming til klassifisering av komplekse endringsprosesser, i tillegg til å undersøke hvordan ytelsesmålingene kan ha en direkte effekt på endringsprosessen. Studien har en kvalitativ tilnærming, hvor en norsk stålprodusent med lang erfaring innen implementering av bærekraftige endringer har deltatt. Datainnsamlingen har blitt gjort ved å gjennomføre fire kvalitative dybdeintervju. De utvalgte respondentene har innehatt lederstillinger over en lengre periode, og har erfaring med endringsledelse. Dette førte til at det ble innhentet informative svar og gitt konkrete eksempler basert på respondentenes erfaringer i løpet av intervjuene. Et teoretisk rammeverk bestående av klassifisering av endringer, endringsledelse, og miljøstyring i organisasjoner er tatt i bruk for å fremheve studiens empiri. Studien gir også en strukturert og detaljert tilnærming til klassifisering av endringsprosessen mot bærekraft i industrien. I tillegg vektlegger den også sentrale situasjoner der ytelsesmålinger kan hjelpe ledelsen med å føre endringsprosessen i en bærekraftig retning. De miljømessige ytelsesmålingene kan også bidra til å identifisere potensielle forbedringsområder, å fremme behovet for endring innad i organisasjonen, påvirke eksterne parters oppfatning av bedriften, og bidra til forbedringer. I tillegg kan målingene gi objektive mål på en systematisert tilnærming til endringsledelse. Analyse og diskusjon av alle disse faktorene bidrar til å danne en konklusjon.
dc.language
dc.publisherNTNU
dc.titleHow do performance measures assist managers in the transition towards sustainable manufacturing in the Norwegian steel industry?
dc.typeMaster thesis


Files in this item

FilesSizeFormatView

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record