Show simple item record

dc.contributor.advisorHans Marius Eikseth
dc.contributor.authorSjøvold, Pauline J.
dc.contributor.authorSandaas, Einar T.
dc.date.accessioned2021-09-14T17:17:29Z
dc.date.available2021-09-14T17:17:29Z
dc.date.issued2020
dc.identifierno.ntnu:inspera:55684816:61188922
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2777219
dc.description.abstractDenne masteroppgaven undersøker sammenhengen mellom ansvarlige investeringer og finansiell prestasjon. Fra tidligere finnes det flere studier innenfor emnefeltet, men forskerne har ikke funnet en entydig konklusjon. Oppgaven bidrar til denne diskusjonen ved å foreta en empirisk analyse av europeiske selskaper i tidsperioden januar 2004 til desember 2019. Analysen undersøker om det oppstår unormal meravkastning ved å konstruere porteføljer og investeringsstrategier basert på kriterier knyttet til ansvarlige investeringer. Det blir holdt lang posisjon i selskaper med høy rangering og kort posisjon i selskaper med lav rangering, i tillegg til en kombinasjon av lang og kort posisjon. Kapitalverdimodellen, Fama og French tre-faktor modell og Carharts fire-faktor modell er benyttet til å undersøke om det oppstår unormal meravkastning. For å sikre et bredt perspektiv, er analysene gjennomført basert på synet til en investor fra både Storbritannia og USA. Resultatene fra vår analyse viser et negativt forhold mellom økonomisk ytelse og ansvarlig investering. Med noen unntak, så eksisterer det ikke en signifikant relasjon.
dc.description.abstractThis study examines the impact of various socially responsible criteria on financial performance. Despite a large number of previous studies in this field, a consensus has not yet been reached. This research contributes to the discussion by focusing on companies within the European market for the sample period 2004-2019. An empirical analysis examines excess returns of trading strategies based on responsible criteria measured by environmental, social and governance indicators obtained from the Refinitiv ESG database. Holding a long position in top ranked companies and short position in bottom ranked companies are applied as well as a long-short strategy. CAPM, Fama and French three-factor model and the Carhart four-factor model are used to measure the financial performance. In order to achieve a broad perspective, the analysis is performed based on both UK and US investor viewpoints when applying factor models. The results of this analysis show a negative relationship between financial performance and responsible investment. However, with a few exceptions, all negative abnormal performances appears to be insignificant.
dc.language
dc.publisherNTNU
dc.titleThe Impact of Socially Responsible Criteria on Financial Performance
dc.typeMaster thesis


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record