Show simple item record

dc.contributor.advisorNyeng, Frode
dc.contributor.authorMauseth, Marianne
dc.contributor.authorMelbostad, Anne Marthe
dc.date.accessioned2021-09-14T17:15:50Z
dc.date.available2021-09-14T17:15:50Z
dc.date.issued2020
dc.identifierno.ntnu:inspera:55685176:60059694
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2777171
dc.description.abstractFormålet med denne masteroppgaven var å undersøke hvilke oppfatninger medarbeidere og ledere har av begrepet personlig utvikling, og deres oppfatning av hvor viktig personlig utvikling er. Dette ble undersøkt i, det vi valgte å omtale som, en håndverksbedrift og en kunnskapsbedrift, hvor hensikten var å sammenligne disse. Studien har en fenomenologisk tilnærming, og det ble benyttet kvalitativ forskningsmetode og gjennomført til sammen 15 semistrukturerte intervjuer. Funn i studien viser at håndverksarbeidere og kunnskapsarbeidere forbinder personlig utvikling med flere av de samme faktorene. Dette var noe uventet, da en gjennomgang av eksisterende litteratur på fagfeltet viser seg å fremheve ulikhetene mer enn likhetene, mellom disse to typene organisasjoner. Vi fant videre at de faktorer ved personlig utvikling som forskning hevder at kunnskapsarbeidere foretrekker, også er hva håndverksarbeidere foretrekker. Ulikhetene viste seg mest mellom medarbeiderne og lederne i håndverksbedriften, men også her var det flere likheter å spore. På flere punkter problematiseres dermed avviket mellom innhentet empiri og litteraturens syn. Det var interessante funn hva gjelder viktigheten av personlig utvikling, da funn viser at det er minst like viktig som litteraturen beskriver.
dc.description.abstractThe purpose of this master thesis was to investigate what different viewpoints employees and leaders have of the term personal development, and the importance of it. The research was done in a blue-collar and a white-collar organization, where the purpose was to compare the two. The study has a phenomenological approach, and a qualitative research method was used, with 15 associated semi-structured interviews. Foundings in the study show that blue-collar and white-collar workers prefer a considerable amount of the same factors when it comes to personal development. This was unexpected due to the impression made by already existing literature that these type of organizations are more likely to differ than compare, on this matter. This study shows that conditions claimed by research on what white-collar workers prefer, are also preferred by blue-collar workers. Differences were strongest between employees and leaders in blue-collar organizations, however there were more similarities. The discrepancy between the collected empiricism and the view of literature is problematized extensively. Findings regarding the importance of personal development was interesting, as it turned out to be at least as important as literature describes.
dc.language
dc.publisherNTNU
dc.titlePersonlig utvikling: behold dine ansatte
dc.typeMaster thesis


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record