Show simple item record

dc.contributor.advisorStokken, Roar
dc.contributor.authorOverholt , Carl Christian
dc.contributor.authorSevaldsen, Sander Busch
dc.date.accessioned2021-09-14T17:15:16Z
dc.date.available2021-09-14T17:15:16Z
dc.date.issued2020
dc.identifierno.ntnu:inspera:55685251:61494405
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2777158
dc.descriptionFull text not available
dc.description.abstractStrategiske allianser er blitt en stadig mer sentral del av organisasjoners forretningsmodell. I en verden hvor organisasjoner i økende grad blir mer spesialisert, og usikkerhet i markedene øker, utgjør strategiske partnerskap et viktig virkemiddel for å motvirke disse trendene. Tidligere forskning viser at slike partnerskap bidrar til økt verdiskapning, hvis de styres systematisk og riktig. Ytelsesmåling er en essensiell del av å kunne styre strategiske partnerskap. Tidligere forskning viser imidlertid at tradisjonelle, objektive, ofte finansielle, mål ikke klarer å fange opp den totale ytelsen i strategiske allianser. Denne undersøkelsen er et kvalitativt studie som utforsker hvordan den underliggende, operasjonelle allianse ytelsen kan måles gjennom problemstillingen: Hvordan kan den opplevde kvaliteten i strategiske allianser reflekteres i kvantitative indikatorer?. Studien presenterer empiriske data fra en strategisk allianse innen den norske olje- og gassindustrien. Dataene ble innhentet gjennom semi-strukturerte intervju med ledere internt i alliansen. Den strategiske alliansen undersøkt er AkerBPs Wellhead Platform Alliance. Denne alliansen består av lete- og produksjonsselskapet AkerBP ASA, oljeserviceleverandøren AkerSolutions ASA, EPC-leverandøren Kværner ASA og teknologileverandøren ABB Group. Viktige funn i undersøkelsen inkluderer hvordan validitet påvirker hvordan subjektive variabler brukes. Videre ble det så funnet tre sentrale områder som reflekterer hvordan alliansen presterer: Samarbeid, Kompetansedeling og Organisasjon. Disse tre hovedområdene dannet grunnlaget for vårt arbeid med subjektive variabler og kulminerte i det vi referer til som den overordnende modellen for måling av ytelse i strategiske allianser.
dc.description.abstractIn the competitive markets of the modern business world, strategic alliances are shaping out to be critical competitive advantages to transaction-based relationships. Competition and uncertainty are driving an increasing specialization of organizations. Strategic alliances give these organizations access to resources and capabilities outside of the organization’s core competence. Empirical evidence shows that strategic alliances are contributors to increased value to firms able to manage their strategic partnerships. Performance measurement is a critical factor in managing these partnerships. However, research shows that when measuring the performance of strategic partnerships, the traditional objective measures related to financial data fail to capture the overall alliance performance. The presented research is a qualitative case study exploring how to measure the underlying operational alliance performance through the following problem formulation: How can the experienced quality in strategic alliances be reflected in quantitative indicators? The study presents empirical data from a strategic alliance in the Norwegian oil and gas industry, the Wellhead Platform Alliance. This strategic alliance includes the exploration and production company AkerBP ASA, the oil-service supplier Aker Solutions ASA, the EPC supplier Kværner and the technology provider ABB Group. Empirical data was collected during semi-structured interviews with managers from all the firms working in the alliance. Key findings illustrate how construct validity impacts the construction and use of subjective variables in performance measurement. Furthermore, three different areas of importance were discovered to be critical for the alliance’s operational performance: Collaboration, Knowledge Sharing, and Organisation. These three areas worked as the foundation for our work with subjective data, and culminated in what we refer to as the overall alliance performance measurement scheme.
dc.language
dc.publisherNTNU
dc.titlePerformance Measurement in Strategic Alliances
dc.typeMaster thesis


Files in this item

FilesSizeFormatView

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record