Show simple item record

dc.contributor.advisorWesteren, Knut Ingar
dc.contributor.authorKonstad, Espen
dc.date.accessioned2021-09-14T17:14:47Z
dc.date.available2021-09-14T17:14:47Z
dc.date.issued2020
dc.identifierno.ntnu:inspera:55684136:59651008
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2777144
dc.description.abstractDenne Masteravhandlingen er resultatet av min interesse knyttet til mekanismer som virker i forbindelse med endringsmotstand, knyttet til to samarbeidende organisasjoner der den ene organisasjonen er i endring og den samarbeidende organisasjonen øver motstand mot endringen. Påvirker denne endringsmotstanden, som pågår i forkant av og parallelt med endringsprosessen, kvaliteten på samarbeidet mellom de to organisasjonene etter at endringsprosessen er gjennomført? Caset som studeres er den siste store politireformen som er gjennomført, som har utløst omfattende protester fra norske kommuner med hensyn til den geografiske omstruktureringen av politiets organisasjon. Omorganiseringen etterlot et stort antall kommuner, som mistet sitt lokale politikontor. Påvirker kommunenes protester samarbeidet mellom politiet og kommunene i etterkant av reformen? Det empiriske forskningsutgangspunktet som bidrar til analysen, er flere intervjuer med rådmenn i norske kommuner, som har øvd endringsmotstand mot reformen. De har uttalt seg om sin kommunes endringsmotstand i forbindelse med reformen og har også fortalt om sine vurderinger av kommunens samarbeid med politiet i samme tidsrom. Analysen har påvist flere typer endringsmotstand som vedvarer gjennom hele endringsprosessen. Disse formene for endringsmotstand har sitt utspring i negative holdninger til endringsprosessen og fremherskende verdisyn i organisasjonen. Basert på funn i analysen ble det så utformet et konsept. Konseptet heter «strategisk verdibasert endringsmotstand» og dette konseptet ble diskutert mot annen kjent og relevant teori som kunne bidra til konseptets verifisering og konseptuelle generalisering.
dc.description.abstractThis Master thesis, is the result of an interest of mine, regarding which mechanisms in change resistance, that are working between a changing organisation and a cooperating organisation challenging the changes. Does the change resistance, pending and during the change process, influence the cooperation between the two organisations after the change process is executed? The case at hand in this analysis, is the recently conducted Norwegian police reform, who was widely criticized by municipalities regarding the geographic structural changes, which left a vast amount of municipalities lacking a local police office. Does the municipalities´ protests influence the cooperation between the police and the municipalities after the change process? The empiric materials for the analysis are interviews with administrative leaders from several Norwegian municipalities, making statements about their municipalities´ change resistance during the change process and their cooperation with the renewed police organisation. The analysis shows that there at several forms of change resistance, enduring through the change process based on negative attitudes towards change or based on the prominent values of the resisting organisation. Based on the analysis, a concept was formed, describing the finds of the analysis. The concept “Strategic value- based change resistance” thereafter was discussed in the thesis, aiming at verifying the find for generalisation.
dc.language
dc.publisherNTNU
dc.titleHvordan endringsmotstand påvirker mulighetene for et godt samarbeid mellom organisasjoner etter endringsprosessen
dc.typeMaster thesis


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record