Show simple item record

dc.contributor.advisorGreen, Colin
dc.contributor.authorOlsen, Maria
dc.date.accessioned2021-09-14T17:13:25Z
dc.date.available2021-09-14T17:13:25Z
dc.date.issued2021
dc.identifierno.ntnu:inspera:83798499:51745153
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2777100
dc.description.abstractDe siste årene har grønne investeringer fått spesielt stor interesse fra politikere og deltakere i aksjemarkedet. Grønne aksjer er nye i markedet, og mange av disse selskapene har enda ikke en positiv kontantstrøm, Prisene har økt signifikant og mediebildet er fylt med spekulasjoner om en grønn boble. Denne masteroppgaven undersøker om vi har en grønn boble i det norske aksjemarkedet. Ved å både bruke data fra Hovedindeksen (OSEBX), og 21 grønneselskaper notert på Oslo Børs og Euronext Growth, får vi tvetydige resultater. Datasettet er testet for unit roots mot episoder av overflod (exuberance) ved å benytte tilbakevendende Augmented Dickey-Fuller (ADF) tester, først publisert av Philips et al. (2011). Generalized supremum ADF (GSADF) finner episoder av overflod i både OSEBX og grønne aksjer. Det er derimot ingen indikasjon på en boble i det norske markedet og OSEBX i dag. I grønne aksjer er det tendenser som kan indikere at det er i ferd med å danne seg en boble. I tillegg konkluderer også oppgaven med at dagens marked kan være i starten på en boble i henhold til Minsky (1983).
dc.description.abstractIn recent years green investments have gained particular interest from politicians and participants in the stock market. Green stocks are new to the market, and as many of the companies still do not have positive cash flows, the prices have significantly increased, and the media is filled with speculations of a green bubble. This master’s thesis investigates if we have a green bubble in the Norwegian stock market. Using data both from the Oslo Børs Benchmark Index (OSEBX) and 21 green companies listed on Oslo Børs and Euronext Growth, the results are ambiguous. The data is tested for unit roots against episodes of exuberance using the recursive Augmented Dickey-Fuller (ADF) tests first published by Philips et al. (2011). The generalized supremum ADF finds episodes of exuberance in both the OSEBX and green stocks. However, there is no indication of a bubble in the Norwegian market and OSEBX today. However, in green stocks, there are some tendencies which might indicate a bubble forming. In addition, the thesis also concludes that there is a foundation in today’s green stock market, according to Minsky (1983), that a bubble can develop.
dc.languageeng
dc.publisherNTNU
dc.titleDo we have a green bubble in the Norwegian stock market?
dc.typeMaster thesis


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record