Show simple item record

dc.contributor.advisorTovmo, Per
dc.contributor.authorHalvorsen, Lene Mari Hamre
dc.contributor.authorWergeland, Sunniva
dc.date.accessioned2021-09-14T17:13:13Z
dc.date.available2021-09-14T17:13:13Z
dc.date.issued2021
dc.identifierno.ntnu:inspera:81689313:82830603
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2777095
dc.description.abstractNorge er et av de landene i verden med best arbeidsvilkår og lønnsavtaler. Det er lav arbeidsledighet og en generell høy organisasjonsgrad. Denne oppgaven undersøker i hvilken grad fagorganisering samt hvilken sektor man er ansatt i, påvirker lønnsnivået. Datasettet som er benyttet er hentet fra ESS og er basert på svar fra norske respondenter. Ved å bruke OLS som økonometrisk metode, etableres en funksjon som ser på hvordan sektor og fagorganisering, kontrollert for partner, påvirker lønnsnivået. Gjennom utvidelser av modellen inkluderes flere variabler, som også kan påvirke lønnsnivået. Konklusjonen er at fagorganisering og hvilken sektor en jobber innenfor, har mindre påvirkning enn hva tidligere litteratur bygger opp under.
dc.description.abstractNorway is a country with good working conditions and wage agreements. In this thesis, we want to check to which extent trade union and sector affects income. The dataset applied is ESS, based on replies from norwegian participants. By using OLS, a production function including trade union and sector, controlled for partners, is used to look at the effect these variables have on income. Throughout the thesis we are expanding the function with additional variables. The conclusion is that trade union and which sector you work in, has less influence than what previous literature refers to.
dc.languagenob
dc.publisherNTNU
dc.titleLønnsanalyse på bakgrunn av fagorganisering og sektor
dc.typeBachelor thesis


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record