Show simple item record

dc.contributor.advisorPer Tovmo
dc.contributor.authorKaja Sandvik Knudsen
dc.contributor.authorSara Rossi Stenevik
dc.date.accessioned2021-09-14T17:13:12Z
dc.date.available2021-09-14T17:13:12Z
dc.date.issued2021
dc.identifierno.ntnu:inspera:81689313:82758140
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2777094
dc.description.abstractFlere studier har blitt gjort for å undersøke effekten av fysisk aktivitet på akademiske prestasjoner. Mange av studiene er utført på barn. Disse viser at barn som er mindre fysisk aktive oppnår lavere karakterer, og at fysiske aktivitetsintervensjoner kan være effektive for å forbedre akademisk prestasjon, akademisk atferd, kognitive ferdigheter og holdninger hos barn. Hensikten med denne studien er å undersøke om - og hvordan - effektene fysisk av aktivitet for akademisk prestasjon gjør seg gjeldene for studenter på universitetsnivå. Vi bruker et datasett med tall fra en livsstilsundersøkelse på 581 førsteårsstudenter ved Oral Roberts University for å undersøke om grad av fysisk aktivitet hadde innvirkning på studentenes akademiske ytelse. Studentenes akademiske prestasjoner ble målt ved gjennomsnitt av semesterkarakterer (GPA). Studien viste positive og signifikante sammenhenger mellom data fra skrittmåler fra Fitbit, testresultater for løping, og akademiske prestasjoner. Disse funnene fremhever viktigheten av å opprettholde en fysisk aktiv og sunn livsstil som student.
dc.description.abstractSeveral studies have been conducted to investigate the effect physical activity has on academic performance. Many of these studies have been performed on children. These show that children who are less physically active achieve lower grades, and that physical activity interventions can be effective in improving academic performance, academic behavior, cognitive ability and attitudes in the child. The purpose of this study is to investigate whether - and how – physical activity affects academic achievement for students at university level. We use a dataset with observations from a lifestyle survey of 581 students at Oral Roberts University to investigate whether the degree of physical activity has an impact on students’ academic performance. The study showed positive and significant correlations between pedometers from Fitbit smart watch, field-test time and academic performance. These findings highlight the importance of maintaining a physically active and healthy lifestyle as a student.
dc.languagenob
dc.publisherNTNU
dc.titleEffekten av fysisk aktivitet på studentprestasjoner
dc.typeBachelor thesis


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record