Show simple item record

dc.contributor.advisorJohansen, Kåre
dc.contributor.authorMundal, Henrik Stangeland
dc.date.accessioned2021-09-14T17:12:51Z
dc.date.available2021-09-14T17:12:51Z
dc.date.issued2020
dc.identifierno.ntnu:inspera:69380963:58109574
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2777081
dc.descriptionFull text not available
dc.description.abstractSom oljenasjon st ̊ar Norge fremfor en mer usikker tid. Det blir satset mindre på olje og gass og mer på grønn energi. Nedgang i etterspørselen etter olje vil påvirke næringsliv og arbeidsstyrke. En periode med nedgang i oljevirksomhet og fallende oljepriser ble observert fra 2014. Formålet med denne oppgaven er å se på sammenhengen mellom arbeidsledighet, flytting og oljeprissjokk, i lys av nedgangen i oljepris i 2014. Oppgaven tar utgangspunkt i et paneldatasett for et utvalg av norske fylker i tidsperioden 2002 til 2018. Det blir benyttet to ulike estimeringsmetoder. Den første er Fixed effects modellen hvor jeg estimerer påvirkningen av oljepris og nettoinnflytting på arbeidsledighet. Resultatene impliserer at en økning i nettoinnflytting vil føre til en lavere arbeidsledighet. For å vurdere oljeprisen har jeg inkludert lags for å se på effekten av et oljeprissjokk over ett og to år for å se om effekten av et oljeprissjokk ikke er umiddelbar, men effekten kommer senere etter en lengre nedgang. Funnene viser at økt oljepris gir lavere arbeidsledighet samme år, mens etter to år er effekten motsatt. Den andre estimeringsmetoden jeg har benyttet er Difference in Difference hvor jeg vurderer forskjellen mellom arbeidsledigheten i de typiske oljefylkene med ett innlandsfylke. Ved å se på disse områdene før og etter oljeprisfallet i 2014 ser man en betydelig endring i utvikling av arbeidsledighet.
dc.description.abstractNorway has an uncertain future ahead as an oil nation. Oil and gas are industries that get deprioritized, as the focus increase on renewable energy. A possible decrease in the demand for oil will affect the Norwegian economy and labour force. An observed period when there was a decrease in the manufacturing of oil was in 2014. The purpose of this thesis is to examine the relationship between unemployment, relocation and oil price, in light of the oil crisis in 2014. The thesis is based on a panel data from a selection of Norwegian counties in the period 2002 to 2018. There are two different estimation methods being used. The first is the Fixed Effects model where I estimate the effect oil price and net relocation has on unemployment. The results imply that an increase in net relocation gives lower unemployment. To evaluate the oil price, I have included lags to see the effect of changed oil price both the same year, the year before and two years before. The results show that an increased oil price gives lower unemployment the same year, while the effect is opposite after two years. The other estimation method I have used is a Difference in Difference model where I evaluate the difference in unemployment in the oil regions compared to an inland region. By looking at these regions before and after the decreased oil price in 2014 one can observe a substantial change in the development of unemployment in the two areas.
dc.language
dc.publisherNTNU
dc.titleUtvikling av regional arbeidsledighet i lys av oljeprissjokk
dc.typeMaster thesis


Files in this item

FilesSizeFormatView

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record