Show simple item record

dc.contributor.advisorMork, Knut A.
dc.contributor.authorBengtsson, Mathias
dc.date.accessioned2021-09-14T17:12:47Z
dc.date.available2021-09-14T17:12:47Z
dc.date.issued2020
dc.identifierno.ntnu:inspera:69381280:14974607
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2777079
dc.descriptionFull text not available
dc.description.abstractFormålet med denne oppgaven er å gi et innblikk i hvordan renten påvirker økonomien. Renten er et viktig verktøy sentralbankene har til å kontrollere blant annet inflasjon, beskytte deres egen valuta eller få fart på økonomien. I midten av dette ligger finansmarkedene og det er her fokuset for oppgaven vil ligge. I en tid der negative renter preger store deler av verdensøkonomien vil jeg også se nærmere på som en gang var et fenomen, men som nå har blitt et vanlig virkemiddel for sentralbankene. Fremgangsmåten vil være en empirisk tilnærming basert på offentlige data. Den empiriske analysen er basert på en VAR-modell i et håp om å fange opp statistisk signifikante forhold mellom renten og andre finansielle variabler. Oppgaven viser blant annet et til negativt forhold mellom renter og aksjemarkedet.
dc.description.abstractThe purpose of this paper is to give an insight in the impact of interest rate on the economy. Interest rate is an important tool central banks have to control among other things inflation, protecting their currency or boost the economy. I the middle of this lies the financial market, which will be the focus of this paper. In a time that negative interest rate affects big parts of the world economy I will investigate what was once a phenomenon, but today is a regular tool for the central banks. The approach will be an empirical one, based on public data. The empirical analysis is based on a VAR-model in an attempt to show statistically significant relationships between interest rates and other financial variables. The paper show among other things a negative relationship between interest rates and the stock market.
dc.language
dc.publisherNTNU
dc.titleRentens effekt på finansmarkedene
dc.typeMaster thesis


Files in this item

FilesSizeFormatView

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record