Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorLauritzen, Tore Lennart
dc.contributor.authorDøsvik, Lena
dc.contributor.authorDyrøy, Ingvild Sæther
dc.date.accessioned2021-09-14T17:12:05Z
dc.date.available2021-09-14T17:12:05Z
dc.date.issued2021
dc.identifierno.ntnu:inspera:82467484:82618018
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2777052
dc.descriptionFull text not available
dc.description.abstractDenne bacheloroppgaven er skrevet i samarbeid med AS Spilka Industri som er en produsent av systemløsninger for vindu. Bedriftens gamle maskinpark gir opphav til uplanlagte stopp og nedetid. Dette påvirker utstyrseffektivitet og leveringsevne. Hensikten med oppgaven har derfor vært å gjennomføre en analyse av vedlikehold og nedetid i produksjonen av bedriftens mestselgende produkt, Classic S5. Oppgaven er løst ved å gjennomføre Gemba Walks og analyser av produksjonslinjen, samt litteratursøk. I all hovedsak er teorien vi har anvendt i oppgaven kunnskap vi har tilegnet oss gjennom studiet, samt relevant faglitteratur. Kunnskap om selve bedriften og dens nåsituasjon er hentet gjennom bedriftsbesøk, møter og intervjuer. Ved å kartlegge teori som omhandler vedlikehold, nedetid og stoppkostnader, har vi utarbeidet tiltak vi mener Spilka bør implementere. Her inngår blant annet innføring av operatørstyrt og preventivt vedlikehold, registrering av nedetid og vrakproduksjon, samt overvåkning av KPI-er knyttet til utstyrseffektivitet.
dc.description.abstractThis bachelor thesis is written in collaboration with AS Spilka Industri, which is a producent of hinges for windows. Their aging machines cause unplanned stops and downtime. This reduces their equipment efficiency and ability to deliver. The aim of this project is therefore to analyze Spilka’s maintenance strategy and downtime in the production of their bestselling product, Classic S5. The methods used in this thesis are Gemba Walks, analyzes of the production line and literature search. The theory is based on knowledge gained through congruous courses and relevant literature. We have gained knowledge about the enterprise through company visits, meetings, and interviews with Spilka’s employees. Using this information, we mapped out a set of measures we think Spilka should implement. We would like to highlight employee involvement, registration of downtime and defects, implementing OEE and preventive maintenance as important measures.
dc.languagenob
dc.publisherNTNU
dc.titleAnalyse av vedlikehold og nedetid for beslagsproduksjon ved AS Spilka Industri
dc.typeBachelor thesis


Tilhørende fil(er)

FilerStørrelseFormatVis

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel