Show simple item record

dc.contributor.advisorSætre, Alf Steinar
dc.contributor.authorPedersen, Anne Aspelund
dc.contributor.authorKallåk, Kristiane Lund
dc.date.accessioned2021-09-14T17:11:04Z
dc.date.available2021-09-14T17:11:04Z
dc.date.issued2020
dc.identifierno.ntnu:inspera:58063911:58067788
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2777023
dc.description.abstractDe seneste årene har vist en økende interesse og bekymring rundt utfordringer knyttet til klima. Dette er reflektert i litteraturen, gjennom konsumenters intensjoner om handling, og gjennom bedrifters prosesser for produktutvikling. Denne oppgaven undersøker hvordan norske industribedrifter kan utnytte produktutvikling for å bedre deres prestasjoner knyttet til klima og bærekraft. Basert på en litteraturstudie som undersøkte hvordan miljømessig bærekraftsorientering påvirker konsumenters jobs-to-be-done og bedrifters prosesser for produktutvikling, konstruerte vi et konseptuelt rammeverk og gjennomførte en integrert casestudie av to bedrifter. Det empiriske datamaterialet består av kvalitativ data innhentet gjennom 19 intervjuer, i tillegg til bedrifts- og fabrikkbesøk som inneholdt demonstrasjoner og diskusjoner rundt temaene for denne oppgaven. Denne oppgaven bidrar til teori ved å øke kunnskapen om hvordan miljømessig bærekraftsorientering kan påvirke konsumenters og bedrifters oppførsel. Først viser funnene våre at miljømessige bærekraftsaspekter øker i viktighetsgrad når det gjelder konsumenters kjøpsabeslutninger. Deretter viser det seg at bruken av livssyklusanalyse (LCA) og miljødeklarasjoner (EPD) har en positiv effekt på profitabiliteten til industriprodukter. Det viser seg også at produktutvikling kan være en effektiv måte å utvikle og utdanne markedet på når det gjelder miljømessig bærekraft. Til slutt viser det seg at produktutvikling basert på miljømessig bærekraft kan styrke bedrifters rykte utad og videre skape konkurransekraft for bedriftene.
dc.description.abstractThe recent years have shown a growing concern about environmental challenges. This is reflected in the literature, in consumers’ buying intentions, and in companies new product development processes. This thesis investigates how Norwegian industrial companies can leverage new product development (NPD) to improve their environmental sustainability performance. Based on a literature review that investigated how environmental sustainability orientation (ESO) impacted consumers’ jobs-to-be-done (JTBD) and companies’ new product development (NPD), we developed a conceptual framework and conducted an embedded case-study of two companies. The empirical data consists of qualitative data collected through 19 interviews, in addition to company and plant visits including demonstrations and discussions on the topics of this thesis. Finally, this thesis contributes to theory by enhancing the knowledge about how environmental sustainability orientation can affect consumers and companies’ behavior. First, our findings show that environmental sustainability aspects are becoming increasingly important for consumers’ purchasing decisions. Second, we found that the use of life cycle assessment (LCA) and environmental product declarations (EPD) have a positive effect on the profitability of industry products. Third, new product development (NPD) can be an effective way to develop and educate the market about environmental sustainability. Lastly, we found that NPD based on environmental sustainability can strengthen the corporate reputation and create competitive advantage for companies.
dc.language
dc.publisherNTNU
dc.titleNew Product Development based on Environmental Sustainability
dc.typeMaster thesis


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record