Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorAspen, Dina Margrethe
dc.contributor.advisorSolli-Sæther, Hans Arthur
dc.contributor.authorØvrebø, Emilie Sætre
dc.date.accessioned2021-09-14T17:06:05Z
dc.date.available2021-09-14T17:06:05Z
dc.date.issued2021
dc.identifierno.ntnu:inspera:86227515:86229068
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2776919
dc.description.abstractBærekraftig utvikling blir et stadig viktigere tema i forretningssammenheng, og dagens litteratur på området er omfattende. Skjæringspunktet mellom bærekraftig utvikling og internasjonal handel forblir imidlertid understudert. Gjennom den eksisterende litteraturen, supplert med ekspertintervjuer innen internasjonal virksomhet, ønsker denne oppgaven å undersøke sammenhengen mellom bærekraftig utvikling og internasjonalisering i strategiske beslutninger. En integrerende modell, som bygger på strukturen til Uppsala-modellen, er utviklet for å illustrere det strategiske samspillet mellom bærekraftig utvikling og internasjonalisering. Hovedfunnene fra forskningen resulterer i operasjonalisering av strategisk beslutning gjennom den Triple Bunnlinjen for å bevisstgjøre selskaper om deres strategiske retning, og gi dem et navigasjonsverktøy for å vurdere fremdrift i deres internasjonaliserings- og bærekrafsstrategi. Felles verdiskaping ble identifisert som den optimale balansegangen, noe som viser at selskaper kan oppnå strategiske konkurransefortrinn ved å kunne balansere profitt, mennesker og planet. Målet for potensielle og etablerte multinasjonale selskaper bør være å internasjonalisere mot bærekraftig utvikling.
dc.description.abstractSustainable development is becoming an increasingly important topic in the context of business, and the present literature is comprehensive. However, the intersection of sustainable development with international trade remains understudied. Through the existing body of literature supplemented by interviews with experts in the international business field, this thesis seeks to investigate the link between sustainable development and internationalization in strategic decisions. An incorporative model, building on the structure of the Uppsala model is developed to illustrate the strategic interaction between sustainable development and internationalization. Through structuring and systemizing the literature, four successive stages towards sustainable development is synthesized. Additionally, strategic decisions have been operationalized through the Triple Bottom Line to make companies aware of their strategic direction, and provide them with a navigational tool to assess forward momentum in their internationalization and sustainable development strategy. Shared value creation was identified as the optimum of the balancing act, which shows that companies can obtain strategical competitive advantage by being able to balance profit, people and planet. The objective for potential and established Multinational Enterprises (MNEs) should be to internationalize towards sustainable development.
dc.languageeng
dc.publisherNTNU
dc.titleThe interaction of Internationalization, Sustainable Development and Strategic Decisions: An Incorporative Approach to the Uppsala Model
dc.typeMaster thesis


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel