Show simple item record

dc.contributor.advisorNervik, Bjørn
dc.contributor.authorEiksund, Kaja Renate
dc.date.accessioned2021-09-14T17:05:41Z
dc.date.available2021-09-14T17:05:41Z
dc.date.issued2021
dc.identifierno.ntnu:inspera:82450651:82454204
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2776907
dc.descriptionFull text not available
dc.description.abstractTemaet for denne bacheloroppgaven er basert på forbrukerens kjennskap til kjedenes egne merkevarer, og i hvilken grad de handler det i dagligvarebutikker. Dagligvaremarkedet består i hovedsak av tre store aktører, som tilbyr sine egne merkevarer. Egne merkevarer har utviklet seg fra å være billige produkter med dårlig kvalitet, til fire ulike varianter med andre kvaliteter i senere tid. Det har vært en økende trend av egne merke varer de siste årene og i 2020 sto det for 17,4% av totalmarkedet i Norge. Til tross for en økende trend er det forskjellige meninger rundt egne merkevarer, og hvorvidt det er en positiv eller negativ faktor for forbrukeren. I denne oppgaven blir det fokusert på forbrukeren sitt syn på egne merkevarer og problemsstillingen er derav: «I hvilken grad handler forbrukeren kjedenes egne merkevarer ved dagligvarehandel?» For å besvare problemsstillingen er det benyttet kvantitativ metode, hvor det har blitt sendt ut et spørreskjema hvor underkanten av 300 personer har respondert. Resultatene fra undersøkelsen viser at forbrukeren i stor grad har kjennskap til hva egne merkevarer er og at det handles mer eller mindre hyppig av forbrukeren. Motivasjonsfaktoren til å handle egne merkevarer er i størst grad pris, men forbrukeren motiveres også av smaken og kvaliteten på produktene. Til tross for negative holdninger til egne merkevarer av blant annet politikere viser spørreundersøkelsen at de fleste forbrukerne har en positiv holdning til at kjedene tilbyr egne merkevarer.
dc.description.abstractThe theme for this bachelor thesis is based on the consumer's knowledge of the chains' private label brands, and the extent to which they buy it in grocery stores. The grocery market mainly consists of three major players, who offer their own private label brands. Private label brands have developed from being cheap products with poor quality, to more recently having developed into four different varieties. There has been an increasing trend of private label brands in recent years and in 2020 it accounted for 17.4% of the total market. Despite an increasing trend, there are different opinions about private label brands, and whether it is a positive or negative factor for the consumer. In this thesis the focus will be on the consumers' thoughts regarding private label brands and the topic question is as following: "To what extent does the consumer buy the private label brands in the grocery trade?" To answer the problem a quantitative method has been used. I sent out a questionnaire where 300 people have responded.The results from the survey show that the consumer largely knows what private label brands are and that it is bought more or less frequently by the consumer. The motivation factor is to the greatest extent price, but the consumer is also motivated by the taste and quality of the products. Despite negative attitudes towards private label brands by politicians, among others, the survey shows that most consumers have a positive attitude towards the chains offering their own private label brands.
dc.languagenob
dc.publisherNTNU
dc.titleEgne merkevarer I hvilken grad handler forbrukeren egne merkevarer?
dc.typeBachelor thesis


Files in this item

FilesSizeFormatView

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record