Show simple item record

dc.contributor.advisorStørvold, Tore
dc.contributor.authorKotsbakk, Jørgen
dc.date.accessioned2021-09-14T16:43:03Z
dc.date.available2021-09-14T16:43:03Z
dc.date.issued2021
dc.identifierno.ntnu:inspera:82270602:50479153
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2776776
dc.description.abstractFilmserien om Harry Potter har hatt stor kulturell innvirkning og har blitt sett av millioner av mennesker. Overraskende nok er det skrevet relativt lite om musikken bak de populære filmadapsjonene. Få vet hvem som komponerte musikken, og enda færre vet at det var hele fire forskjellige komponister i løpet av åtte filmer. Om man kommer over noe, så handler det mest sannsynlig kun om John Williams’ bidrag til serien. Denne oppgaven prøver å bedre vår forståelse av et stykke media som det ikke er skrevet mye om. Oppgaven tar for seg tre forskjellige ledemotiver fra Alexandre Desplats musikk til de to siste Harry Potter-filmene, og gir ulike tolkninger på betydningen bak musikken. Jeg ønsker også å undersøke de ulike intertekstuelle referansene som gjør at musikken til de to siste Harry Potter-filmene høres ut som Harry Potter-filmer. Hovedspørsmålene jeg gir svar på er: Hvilken funksjon har ledemotivene og intertekstuelle referanser i musikken til Harry Potter and the Deathly Hallows part 1 og part 2, og hvilken rolle spiller musikken i forhold til resten av filmserien. I analysene har jeg funnet ut at musikken til Desplat spiller store narrative roller, både ved å speile handlingen og fortelle noe til lytteren før filmen adresserer det. Jeg argumenter for at intertekstuelle referanser bidrar til å knytte de ulike komponistenes musikk sammen, og det resulterer i et vev av røde tråder på tvers av filmserien. Dette bidrar til å gjøre musikken i Harry Potter-filmene magisk.
dc.description.abstractThe Harry Potter film series has had a great cultural impact, and have been seen by millions. And yet there’s a lot left to be desired when it comes to texts written about the music behind the popular films. Few know who actually composed the music and even fewer know that it was composed by four different composers across eight films. If you come across any writings about the subject, it is most likely about John Williams’ contributions to the series. This text tries to make sense out of a piece of media that hasn’t been talked about that much. The text focuses on three different leitmotifs that we find in Alexandre Desplat’s scores to the last two Harry Potter films, and I propose different interpretations to the meaning behind the music. It also examines the various intertextual references we find in the music that makes the music in the last Harry Potter films sound like it’s a Harry Potter film. The main questions I answer in this text is as follows: What function does leitmotifs and intertextuality play in the music of Harry Potter and the Deathly Hallows part 1 and 2, and how does the music fit in the greater whole that is the Harry Potter film series. Through my analysis of the music, I’ve discovered how Desplat’s music plays an important narrative function: both acting as a mirror to the story and as an independent way of addressing things before the film. I argue that intertextual references play a role in making the film series feel connected and magical.
dc.languagenob
dc.publisherNTNU
dc.titleLedemotiv og intertekstualitet i musikken til Harry Potter and the Deathly Hallows Part 1 og Part 2
dc.typeBachelor thesis


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record