Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorFormo, Daniel Burmo
dc.contributor.advisorBrandtsegg, Øyvind
dc.contributor.authorKleive-Andersen, Teodor
dc.date.accessioned2021-09-14T16:18:58Z
dc.date.available2021-09-14T16:18:58Z
dc.date.issued2021
dc.identifierno.ntnu:inspera:82007595:34116988
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2776734
dc.description.abstractDenne bacheloroppgaven tar for seg det sosiale mediet TikTok, og hvorfor musikere bør vurdere å benytte seg av mediet til deres formål om å nå ut til publikum. Gjennom en kombinasjon av å observere andre brukere og å selv lage og poste innhold på TikTok, har jeg forsøkt å finne ut hva musikere kan benytte mediet til, hvilke type innhold de kan bruke sitt musikalske talent og/eller fagkunnskap til å lage, og med det hvilke musikkteknologiske egenskaper og fordeler TikTok har, sammenlignet med andre sosiale medier. Jeg har søkt bedre forståelse i hvordan man best kan utforme videoene sine til sin egen fordel, og hvordan TikTok kan brukes til å markedsføre egen musikk, person og artisteri. Det jeg har funnet ut er at TikTok skiller seg fra andre sosiale medier ved en rekke teknologier og funksjoner som egner seg spesielt bra for å lage musikkrelatert innhold. TikTok skiller seg også ut ved at algoritmen som brukes til å danne feeden til den konsumerende brukeren er basert på bruker-interaksjon heller enn hvem man følger, noe som viser seg at kan ha både positive og negative følger for musikeren som poster.
dc.description.abstractThis bachelor thesis deals with the social media platform TikTok, and why musicians should consider using the medium for their purpose of reaching the audience. Through a combination of observing other users and trying to create and post content on TikTok, I have tried to find out what purpose musicians can use the medium for, what type of content they can use their musical talent and/or professional knowledge to create, and in that context; what music technology features and benefits TikTok has, compared to other social media. I have sought a better understanding of how to best design your videos to your own advantage, and how TikTok can be used to market your own music, person and artistry. What I have found is that TikTok differs from other social media by a number of technologies and features that are particularly well suited for creating music-related content. TikTok also stands out because the algorithm that the feed of the consuming user is based on user interaction rather than who one follows, which turns out to have both positive and negative consequences for the musician who posts.
dc.languagenob
dc.publisherNTNU
dc.titleHvorfor du som musiker bør vurdere TikTok
dc.typeBachelor thesis


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel