Show simple item record

dc.contributor.advisorThon, Jan-Nöel
dc.contributor.authorKalsveen, Øyvind Itoc
dc.date.accessioned2021-09-14T16:15:16Z
dc.date.available2021-09-14T16:15:16Z
dc.date.issued2021
dc.identifierno.ntnu:inspera:76652469:22881786
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2776693
dc.description.abstractDenne avhandlingen utforsker hvordan forfatterskap i videospill er et komplisert, mangesidig problem. For å problematisere dette utforsker jeg forskjellige sider av forfatterskap: hvordan det er problematisk og fungerer som et grunnleggende litterært konsept, film forfatterskap i lys av auteurteorien, forskjellen mellom flere forfattere og medforfattere i kollektivt forfatterskap, og spillforfatterskap hvor jeg undersøker etter detaljene i AAA-spill og indiespill. Jeg undersøker også om videospillestetikk, spesielt ludisk estetikk, for å gjenkjenne videospill som kunstverk i lys av kunstkritikere som bestrider denne ideen. For å kontrastere problemet med forfatterskap i videospill, analyserer jeg og samler opp Hideo Kojimas signaturstiler i Metal Gear Solid-serien (1987 - 2015) og Death Stranding (2019) for å gjenkjenne et sjeldent tilfelle der en videospillregissør har oppnådd en auteurlignende status innenfor rammen av blockbuster (AAA) videospillproduksjoner. Ved å ekstrapolere gjentatte aspekter i spillene hans gjennom auteurteorien, antar jeg at anerkjennelse av videospillforfattere, og forfatterskap i videospill (både enkeltpersoner og studioer), er et skritt mot å anerkjenne videospill som kunstverk med kunstnerisk intensjoner i motsetning til å være fabrikkprodukter utelukkende for underholdning.
dc.description.abstractThis thesis explores how authorship in video games is a complicated, multi-faceted problem. To problematize this, I explore different facets of authorship: how it is problematic and functions as a basic literary concept, filmic authorship through the lens of the auteur theory, the difference between multiple authors and co-authors in collective authorship, and game authorship where I inquire into the minutia of blockbuster games and indie games. I also inquire into video game aesthetics, specifically ludic aesthetics, in order to recognize video games as works of art in light of art critics who dispute this idea. To contrast the problem of authorship in video games, I analyze and compartmentalize Hideo Kojima’s signature styles in the Metal Gear Solid series (1987 – 2015) and Death Stranding (2019) in order to recognize a rare case where a video game director has achieved an auteur-like status within the framework of blockbuster (AAA) video game productions. By extrapolating reoccurring characteristics in his games through the lens of the auteur theory, I surmise that recognizing video game auteurs, and authorship in video games by extension (individuals and studios alike), is a step towards recognizing video games as works of art with artistic intentions as opposed to being factory-products purely for entertainment.
dc.languageeng
dc.publisherNTNU
dc.titleAuthorship In Video Games: A Hideo Kojima Inquiry
dc.typeMaster thesis


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record