Show simple item record

dc.contributor.advisorSvein Høier
dc.contributor.authorSaber Ouaz
dc.date.accessioned2021-09-14T16:14:09Z
dc.date.available2021-09-14T16:14:09Z
dc.date.issued2021
dc.identifierno.ntnu:inspera:76749986:3492041
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2776658
dc.description.abstractI min bacheloravhandling vil jeg fokusere på hvordan produsentrollen i Norge har endret seg fram til dagens situasjon. Hva er produsentens rolle under produksjonen av audiovisuelt materiale? Hva er forskjellen mellom rollen som produsent, utøvendeprodusent, linjeprodusent, medprodusent og det mangfoldet med undertitler? Formålet med min bacheloravhandling er å gjøre det noe mer tydelig hva som forventes av en produsent i dagens filmbransje i Norge. Er yrkets rollebeskrivelse i samsvar med krav som blir stilt til dagens standard? Videre er det viktig å påpeke at jeg kun fokuserer på produsentens rolle i produksjonen, begrensninger og muligheter; også produsentens primære arbeidsoppgaver, men videre hvordan disse har endret seg med tiden. Jeg vil dermed ikke gå dypere inn i produsentens rolle i de ulike stadiene av produksjonen og hvordan disse har endret seg separat.
dc.description.abstractIn my bachelor thesis, I will focus on how the producer in Norway has changed with the introduction to the new century. What is the role of the producer in the production of audiovisual material? What is the difference between the role of producer, executive producer, line producer, co-producer and the diversity of subtitles? The purpose of my bachelor thesis is to make it somewhat clearer what is expected of a producer in today's film industry in Norway. Is the job description of the profession in accordance with requirements that are set to today's standard? Furthermore, it is important to point out that I only focus on the producer's role in the production, limitations and opportunities; but also the producers primary tasks and how these have changed over time. I will thus not go deeper into the role of the producer in the various stages of production and how these have changed separately.
dc.languagenob
dc.publisherNTNU
dc.titleProdusenten før og etter introduksjonen av det nye århundre - Praktiske konsekvenser av et yrke i endring med tiden
dc.typeBachelor thesis


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record