Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorBekken, Gunn Ragnhild
dc.contributor.authorHurum, Jin Kristian
dc.date.accessioned2021-09-14T16:13:57Z
dc.date.available2021-09-14T16:13:57Z
dc.date.issued2021
dc.identifierno.ntnu:inspera:76651034:31535494
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2776652
dc.descriptionFull text not available
dc.description.abstractDenne oppgaven analyserer effekten Facebook har på mediebrukerne og samfunnet. Rammeverket for analysen er McLuhan’s tetrad-modell og innebærer at alle medier forsterker, erstatter, bruker og reverserer. Empirien i oppgaven er Facebooks affordanser. Disse utgjør mulighetene som oppstår i interaksjonen mellom Facebook og brukerne. Hovedfokuset vil være rettet mot å identifisere de sosiale konsekvensene denne interaksjonen medfører. Jeg vil derfor vektlegge Facebook som en forlengelse av eldre medier og mennesket. Dette innebærer at Facebook bruker andre medier og menneskets natur for å imøtekomme brukernes sosiale behov.
dc.description.abstractIn this thesis, I will analyze Facebooks effect on the individual media users and society. I will use McLuhan’s tetrad-model. According to the model all media amplifies, replaces, retrieves, and reverses. The empirical part of this thesis is Facebook's affordances. These constitute the possibilities that arise from the interaction between Facebook and their users. This is done to identify the social consequences of this interaction. Therefore, I will emphasize Facebook as an extension of older media and of man. This entails that Facebook uses other medias and human nature to satisfy their users' social needs.
dc.language
dc.publisherNTNU
dc.titleMcLuhan: Affordansene er budskapet
dc.typeBachelor thesis


Tilhørende fil(er)

FilerStørrelseFormatVis

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel