Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorCorneil, Marit Kathryn
dc.contributor.authorDehli, Edna Anniken Larsen
dc.date.accessioned2021-09-14T16:13:37Z
dc.date.available2021-09-14T16:13:37Z
dc.date.issued2021
dc.identifierno.ntnu:inspera:76651034:35620457
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2776640
dc.descriptionFull text not available
dc.description.abstractSosiale medier har blitt en stor del av hverdagen til de fleste rundt om i verden. Vi bruker generelt mye tid på å skrolle gjennom ulike sosiale medier. TikTok er et relativt nytt medium som har tatt verden med storm.TikTok er et sosialt nettverk hvor man kan lage korte videoer i opptil 60 sekunder. Applikasjonen har vokst mye på kort tid. Coronapandemien har ikke gjort det vanskeligere for sosiale medier å overleve, da vi har masse tid til overs til å ligge på mobilen eller nettbrettet å bla gjennom alt av innhold i applikasjonen. Jeg ønsker i oppgaven min å gå nærmere inn på hvor mye plass TikTok har i hverdagen til ungdom, hvor jeg skal gå nærmere inn på om applikasjonen kan være med på å livnære en allerede eksisterende depresjon hos ungdom. Et av spørsmålene jeg har lyst til å trekke frem er om algoritmene som styrer TikTok på noen som helst måte farlig for ungdom. Empiri ble samlet inn ved bruk av relevant teori og en tekstanalyse av TikTok ved å ta i bruk en mediumteoretisk analyse. At applikasjonen kan bidra til å livnære en allerede eksisterende depresjon er kun en hypotese, noen forskere hevder at sosiale medier ikke har en så stor effekt på publikumet og andre hevder at sosiale medier absolutt kan ha en stor effekt. Hypotesen blir dermed noe svak.
dc.description.abstractSocial media has become a big part of everyday life for most people around the world. We generally spend a lot of time scrolling through various social media. TikTok is a relatively new medium that has taken the world by storm. TikTok is a social network where you can make short videos for up to 60 seconds. The application has grown a lot in a short time. The corona pandemic has not made it more difficult for social media to survive, as we have plenty of time left to lie on the mobile or tablet to browse all of the content in the application. In my thesis, I want to go into more detail on how much space TikTok has in everyday life for young people, where I will go into more detail on whether the application can help to feed an already existing depression in young people. One of the questions I want to highlight is whether the algorithms that control TikTok are in any way dangerous for young people. Empirical data were collected using relevant theory and a text analysis by TikTok using a medium theoretical analysis. That the application can help to feed an already existing depression is only a hypothesis, some researchers claim that social media does not have such a large effect on the audience and others claim that social media can certainly have a large effect. The hypothesis is thus somewhat weak.
dc.languagenob
dc.publisherNTNU
dc.titleAlgoritmer og media, en mediumteoretisk analyse
dc.typeBachelor thesis


Tilhørende fil(er)

FilerStørrelseFormatVis

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel