Show simple item record

dc.contributor.advisorHanem, Guri Ellen
dc.contributor.advisorBrinch, Sara
dc.contributor.authorHolvik, Kristin
dc.date.accessioned2021-09-14T16:03:48Z
dc.date.available2021-09-14T16:03:48Z
dc.date.issued2020
dc.identifierno.ntnu:inspera:53722281:59836804
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2776579
dc.descriptionFull text not available
dc.description.abstractSjølvframstilling har blitt føreteke til alle tider, både i eldre og nyare medieformer og også utan media som eit verkty. Nyare medieformer som til dømes videobloggen på medieplattforma YouTube har ført til nye måtar for menneske å uttrykke og framstille seg sjølve på. I tillegg har denne plattforma gjort at det er mogleg for videobloggaren å nå fram til ei større mengde menneske enn det som kunne bli gjort tidlegare, noko som også har hatt konsekvensar for korleis sjølvframstillinga kjem til uttrykk. Videobloggaren tek i bruk kameraet som eit sjølvframstillingsverkty, og snakkar direkte til kameraet, noko som har konsekvensar for korleis videobloggaren framstår. I tillegg blir det brukt lyssetting, musikk og veksling mellom settingar for å kunne halde på merksemda til publikum. Dette er aspekt som denne oppgåva omhandlar og ser nærare på. Ved å sjå på likskapar og ulikskapar mellom eldre mediegenrer og videobloggen, har det blitt sett på korleis videobloggen skil seg frå eldre medieformer og nyare medieformer, for å vidare kunne sjå på sjølvframstillinga på videobloggen på YouTube. Det har blitt valt ut to døme som analysen har blitt basert på, der videobloggarane Nicole Guerriero og Estée Lalonde har blitt analysert for å kunne sjå på kva slags verkemiddel som blir brukt i sjølvframstillinga. Videobloggen er ei medieform som er i utvikling, og difor blir det spanande å sjå på vidare forsking på dette temaet framover.
dc.description.abstractSelf-representation has always existed, both in older and newer media forms, as well as without media as a tool. Newer media forms such as the video sharing platform YouTube has led to new ways that people can both express themselves as well as represent themselves. In addition, it has become possible for the video blogger to reach a larger amount of people that what was possible previously, which has had consequences for the expression that the self-representation has had. The video blogger uses the camera as a tool in the self-representation, and talks directly to the camera. This has consequences for how the video blogger appears. In addition, the video blogger uses lighting and music to help in the self-representation, as well as altering the settings in order to keep the attention of the audience. These are aspects that this project takes a closer look at and analyzes. The project has looked at the similarities and differences between older and newer media genres and the video blog, in order to analyze what characterizes the self-representation on the video blog on YouTube. There are two video bloggers named Nicole Guerriero and Estée Lalonde that have been chosen as case studies in order to analyze this. The project has used these case studies in order to look at what characterizes the self-representation on this platform. The video blog is a media genre that is constantly evolving, and therefore it will be interesting to see the research that will be done in the future on this media genre.
dc.language
dc.publisherNTNU
dc.titleSjølvframstilling på YouTube i ei digital tid
dc.typeMaster thesis


Files in this item

FilesSizeFormatView

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record