Show simple item record

dc.contributor.advisorBeate Hygen
dc.contributor.advisorVěra Skalická
dc.contributor.authorIngrid Rogndahl
dc.date.accessioned2021-09-13T16:19:00Z
dc.date.available2021-09-13T16:19:00Z
dc.date.issued2020
dc.identifierno.ntnu:inspera:55450544:5956399
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2776067
dc.descriptionFull text not available
dc.description.abstractSelvfølelse og emosjonsregulering er begge sentrale for utviklingen av psykisk helse og uhelse. Det vil derfor være nyttig å forstå hvordan disse fenomenene muligens påvirker hverandre gjennom barndommen for å forstå hvordan adaptiv og patologisk sosioemosjonell fungering utvikles. I denne oppgaven undersøker jeg prospektivt forholdet mellom selvfølelse og emosjonsregulering i et stort og representativt utvalg av norske barn (n=749) som ble studert da de var 6, 8, 10 og 12 år gamle, mens jeg kontrollerer for kjønn, sosioøkonomisk status og familiefungering. Resultatene avdekket at høyere selvfølelse ved 6 og 8 års alder predikerte bedre emosjonsregulering to år senere, ved henholdsvis 8 og 10 år. Bedre emosjonsregulering ved 10 år predikerte høyere selvfølelse ved 12 år.
dc.description.abstractSelf-esteem and emotion regulation are both central constructs in the development of mental health and well-being, and of psychopathology. Thus, understanding the interplay of these phenomena during childhood would be useful for understanding the development of adaptive and pathological socio-emotional functioning. Here I examine prospective relations between self-esteem and emotion regulation in a community sample of Norwegian children (n = 749) who were studied at ages 6, 8, 10 and 12 years old, controlling for gender, socioeconomic status, and family functioning. Results revealed that higher self-esteem at age 6 and 8 years predicted better emotion regulation two years later, at ages 8 and 10 respectively. Better emotion regulation at 10 years predicted higher self-esteem at 12 years.
dc.languageeng
dc.publisherNTNU
dc.titleSelf-Esteem and Emotion Regulation: Reciprocal Effects in Middle Childhood
dc.typeMaster thesis


Files in this item

FilesSizeFormatView

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record