Show simple item record

dc.contributor.advisorAune, Guro
dc.contributor.authorØdegaard, Stine-Marie
dc.contributor.authorBaasland, Ingrid,
dc.contributor.authorStokstad, Trine
dc.contributor.authorAune, Guro
dc.date.accessioned2021-09-13T16:17:17Z
dc.date.available2021-09-13T16:17:17Z
dc.date.issued2021
dc.identifierno.ntnu:inspera:71800818:5053946
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2776005
dc.descriptionFull text not available
dc.description.abstractSAMMENDRAG Bakgrunn: I 2015 introduserte Livmorhalsprogrammet i Norge et pilotprosjekt med primær HPV-basert screeningtest for halvparten av kvinner i alderen 34-69 år i tre fylker, inkludert Trøndelag. Konsekvensene av denne omorganiseringen har ikke blitt evaluert. Mål: Å evaluere omorganiseringen av screeningprogrammet fra cytologi til HPV-basert screening. Er indikasjonene og resultatene av behandlingen de samme? Metoder: En retrospektiv kohortstudie som inkluderer alle kvinner som gjennomgikk cervikal konisering ved St.Olav’s hospital i Norge i 2014 og 2015. Kliniske data og data angående behandling ble analysert. Resultater: Totalt gjennomgikk 667 kvinner konisering i studieperioden. Flere kvinner ble konisert i 2015 enn i 2014, henholdsvis 419 mot 248. Flere kvinner tok celleprøve på bakgrunn av deltakelse i screening, oppfølging av tidligere lavgradige lesjoner eller HPV-positive tester i 2015 enn i 2014 (p=0,034). Vi fant ingen forskjell i den histologiske diagnosen av livmorhalsbiopsiene før konisering eller i konisatet. Konklusjon: Etter omorganiseringen av screeningen hadde flere kvinner deltakelse i screening og oppfølging av lavgradige lesjoner/HPV-positiv test som indikasjon for celleprøve. Dette ble ikke reflektert i den histologiske diagnosen, der de fleste kvinnene hadde høygradige cervikale prekankrøse lesjoner.
dc.description.abstractABSTRACT Background: In 2015, The Norwegian Cervical Cancer Screening Programme introduced a pilot project with primary human papillomavirus HPV based screening for half of the women in age group 34-69 years in three counties, including Trondelag. The consequences of this reorganization have not been evaluated. Objective: To evaluate the reorganization of the screening program from cytology to HPV-based screening. Are the indications and results of treatment the same? Methods: A retrospective cohort study, including all women undergoing cervical conization at St.Olav’s Hospital in Norway in 2014 and 2015. Clinical data and data regarding treatment were analyzed. Results: A total of 667 women underwent conization in the study period, more women in 2015 than in 2014, 419 vs. 248, respectively. More women had Pap-smears taken due to screening participation or follow-up of previous low-grade lesions or HPV positive tests in 2015 than in 2014 (p=0.034). We found no difference in the histological diagnosis of the cervical biopsies prior to conization or in the cone specimen. Conclusion: More women had screening participation and follow-up of low-grade lesions/HPV positive test as indication for Pap-smears taken after the screening reorganization. This was not reflected in the histological diagnosis, where most women had high-grade cervical pre-cancer lesions.
dc.languageeng
dc.publisherNTNU
dc.titleConsequences of changes in the cervical screening program, results from a Norwegian teaching hospital
dc.typeMaster thesis


Files in this item

FilesSizeFormatView

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record