Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorEtzold, Tobias
dc.contributor.authorKjønniksen, Charlotte
dc.date.accessioned2021-09-13T16:09:38Z
dc.date.available2021-09-13T16:09:38Z
dc.date.issued2021
dc.identifierno.ntnu:inspera:80491188:46780060
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2775765
dc.descriptionFull text not available
dc.description.abstractI denne oppgaven har jeg valgt å se på Tyrkias forhold til EU. Og forskningsspørsmålene ble som følger: Hvilke handlingsalternativer har EU i denne situasjonen med Tyrkia, hva er de mulige utfallene basert på dette? Er det mulig med et samarbeid mellom Tyrkia og EU uten medlemskap? Dette er gjort ved hjelp av historie, det nåværende forholdet mellom de to aktørene, men også en case som viser håndteringen av konflikter fra begge sider. I denne oppgaven har jeg derfor valgt å fokusere på Kypros, en konflikt som har pågått i over tretti år, og som viser konfliktløsningen til Tyrkia i forhold til EU. Basert på forholdet til de to aktørene er det også lagt frem fire handlingsalternativer og tre mulige utfall basert på dette, når det gjelder fremtiden for EU og Tyrkia sitt forhold. Det er brukt kvalitative metoder for å gå mer i dybden på de forskjellige tekstene og forholdene mellom aktører. Hovedfokuset til oppgaven var mulighet for samarbeid uten medlemskap. Dette er fordi medlemskap er noe man har ønsket i over tjue år nå og prosessen ser ut til å ha stoppet helt opp, derfor ville jeg lete etter alternativer. Det oppgaven fant ut var at mye ligger til rette for å få til ett godt samarbeid, så snart all snakk om medlemskap blir tatt av bordet. Det krever mye å kunne starte en slik samtale, fra begge sider, men ut ifra min konklusjon burde dette være mer lukrativt for begge sider nå enn håpet for ett medlemskap som aldri skjer.
dc.description.abstractIn this thesis, I have chosen to focus on Turkey´s relations with the EU. The research question ended up as follows: What course of action can the EU take in the situation with Turkey, what are the possible outcomes based on this? Is it possible with cooperation between Turkey and the EU without membership? The assignment has tried to answer these questions by using history, the current relationship between the EU and Turkey, as well as a case that shows how conflicts are handled from both sides. In this assignment, I have chosen to focus on Cyprus, a conflict that has been going on for more than thirty years, which shows the conflict resolution of Turkey in relation to the EU. Based on the relationship with the two actors, four different courses of action and three possible outcomes based on this have also been presented, regarding the future of the EU and Turkey's relationship. Qualitative methods have been used to go more in-depth on the various texts and the relationships between actors. The main focus of the thesis was the possibility of cooperation without membership. This is because membership is something they have wanted for over twenty years now and the process seems to have stopped completely, so I wanted to look for alternatives. The thesis found out was that a lot of the basis are already in place to achieve a good collaboration, as soon as all talk of membership is taken off the table. It takes a lot to be able to start such a conversation, from both sides, but from my conclusion, this should be more lucrative for both sides now than the hope for a membership that never happens.
dc.languagenob
dc.publisherNTNU
dc.titleTyrkias tiltredelse til EU
dc.typeBachelor thesis


Tilhørende fil(er)

FilerStørrelseFormatVis

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel