Show simple item record

dc.contributor.advisorBregaint, David
dc.contributor.authorGrasbakken-Løkken, Jens
dc.date.accessioned2021-09-13T16:09:14Z
dc.date.available2021-09-13T16:09:14Z
dc.date.issued2021
dc.identifierno.ntnu:inspera:80115080:34495810
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2775752
dc.descriptionFull text not available
dc.description.abstractDenne oppgaven handler om hvordan den franske invasjonen av Egypt 1798-1801 preget Napoleons militære karriere. Oppgaven skal undersøke hvorfor den franske invasjonen av Egypt var viktig for Napoleon. Siden Napoleon var hærføreren for den franske hæren under den franske invasjonen av Egypt. Et annet fokus i oppgaven er hvilke militære erfaringer Napoleon hentet fra den franske invasjonen av Egypt. Deretter blir fokuset på hvordan Napoleon brukte de militære erfaringene senere i sitt liv. I tillegg skal oppgaven redegjøre rundt to slag som ble utført av Napoleon under den franske invasjonen av Egypt. Det første slaget er slaget ved pyramidene i 1798 og det andre slaget ved Abukir i 1799. Samtidig skal oppgaven undersøke et slag som ble utført av Napoleon etter den franske invasjonen av Egypt. Det slaget er slaget ved Austerlitz i 1805. I tillegg skal oppgaven drøfte rundt hvilken betydning den franske invasjonen av Egypt hadde for Napoleon etter krigskampanjen sin. Samt konsekvensene av den franske invasjonen av Egypt. Videre skal oppgaven drøfte rundt hvordan slaget ved pyramidene, slaget ved Abukir og slaget ved Austerlitz ble utført. Men med hovedvekt på tankegangen til Napoleon. Noe annet oppgaven skal handle om er konsekvensene av slaget ved Austerlitz.
dc.description.abstractThe thesis of this text is about how the French invasion of Egypt from 1798-1801 marked Napoleon’s military career. This thesis will further examine how the French invasion of Egypt was important to Napoleon. Another moment the studies put focus on is what military experience Napoleon gained from the French invasion of Egypt. Then the focus is on how Napoleon used the military experience during his older life. In addition, the studies will take account of two battles that were carried out by Napoleon during the French invasion of Egypt. The first of these battles is the Battle of the Pyramids in 1798 and the second one is the Battle of Abukir in 1799. At the same time the studies will examine a battle carried out by Napoleon after the French invasion of Egypt. That battle is the Battle of Austerliz in 1805. In addition, the studies will discuss the significance of the French invasion of Egypt for Napoleon after his war campaigns. As well as the consequences that came from the French invasion of Egypt. Furthermore, the studies will discuss how the Battle of the Pyramids, the Battle of Abukir and the Battle of Austerliz were carried out. With an emphasis on Napoleons mindset. The studies will also talk about the consequences of the Battle of Austerliz.
dc.languagenob
dc.publisherNTNU
dc.titleNapoleons militære karriere: fra pyramidene i Egypt til platået i Austerlitz
dc.typeBachelor thesis


Files in this item

FilesSizeFormatView

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record