Show simple item record

dc.contributor.advisorBreivik, Heidi Mjelva
dc.contributor.authorSommervold, Mikael
dc.date.accessioned2021-09-13T16:07:12Z
dc.date.available2021-09-13T16:07:12Z
dc.date.issued2021
dc.identifierno.ntnu:inspera:79993908:36387744
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2775691
dc.description.abstractDenne oppgaven tar for seg problemstillingene: Hvordan blir mesolittiske boplasstyper kategorisert i forskning? Påvirker mesolittiske boplasstyper prioritering i utgravningsprosjekter? Ut ifra disse problemstillingene redegjøres og diskuteres mesolittiske boplasstyper, gjennom deres kategorisering og karakteristikker. Dette hovedsakelig gjennom inndeling i de overordnede kategoriene basisboplass og midlertidig boplass. Videre bruker oppgaven den redegjorte forståelsen av mesolittiske boplasstyper for å få innsikt i forskningsverdi og forvaltningsverdi som tillegges mesolittiske boplasser og hvordan det kan variere i henhold til en boplass sin type. Dette blir spesielt utdypet gjennom diskusjon og analyse av to case studier, Ormen Lange Nyhamna og E18 Brunlanesprosjektet. Begge caser er større utgravningsprosjekter som utgravde flere mesolittiske boplasser av begge typer. Oppgaven bruker eksempler fra de to case studiene for å drøfte deres forhold til ulike mesolittiske boplasstyper og for å se på den ulike prioritering og verdi som tillegges ulike boplasstyper. Oppgaven konkluderer med at midlertidige boplasser generelt tilsettes mindre verdi enn basisboplasser, basert på verdsetting av funnmengde og mangfold. En utgraving sine problemstillinger kan tilsette midlertidige boplasser høyere verdi, men basisboplasser mottar generelt høyere prioritering.
dc.description.abstractThis thesis operates based on these questions: How are Mesolithic settlement types categorized in research? Do Mesolithic settlement types affect prioritization in excavation projects? Mesolithic settlement types are explained and discussed through their categorization and characteristics. This is done mainly through the classification of two main categories, main settlement (basisboplass) and temporary settlement (midlertidig boplass). Furthermore, the thesis uses its understanding of Mesolithic settlement types to gain insight into the research value and management value that is attributed to Mesolithic settlements and how it can vary according to a settlement's type. This is especially elaborated on through discussion and analysis of two case studies, Ormen Lange Nyhamna and the E18 Brunlanesproject. Both cases are major excavation projects covering several Mesolithic settlements of both types. Using examples from the two case studies the thesis discusses their handling of different Mesolithic settlement types and analyses the different priorities and values connected to the different settlement types. The thesis concludes that temporary settlements are generally valued less than main settlements, based on the valuation of the number and diversity of finds. An excavation's purpose may increase the value of temporary settlements, but main settlements generally receive higher priority.
dc.languagenob
dc.publisherNTNU
dc.titleMesolittiske boplasstyper i forskning og forvaltning: Prioritering og verdi tilknyttet mesolittiske boplasstyper
dc.typeBachelor thesis


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record