Show simple item record

dc.contributor.advisorStebergløkken, Heidrun M. V.
dc.contributor.authorFlatland, Ingrid Athena
dc.date.accessioned2021-09-13T16:07:10Z
dc.date.available2021-09-13T16:07:10Z
dc.date.issued2021
dc.identifierno.ntnu:inspera:79993908:36754994
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2775690
dc.description.abstractDenne bacheloroppgaven har som mål å studere tilstedeværelsen og bruken av mikrotopografi innenfor bergkunst i bronsealderen, og drøfte rundt hvordan dette kan endre tolkningen av figurer på bergflaten. Oppgaven ser spesifikt på bergkunst-lokaliteten Leirfall, Stjørdal, og bruker valgte eksempler og felt fra denne lokaliteten til å studere mikrotopografien. Ved å bruke metoder som landskapsanalyse og fenomenologi går oppgaven videre inn på hvordan disse feltene kan oppleves og sees i nye perspektiv. Hovedpunktene oppgaven ser på er figurers plassering i relasjon til sprekker, kvartsårer og liknende, eller i relasjon til vann. Ved å se figurens plassering og dens bruk av mikrotopografien viser oppgaven til mulige alternative tolkninger for bergkunsten.
dc.description.abstractThis bachelor thesis aims to study the presence of microtopography in rock art, how this was used by our predecessors in the Bronze Age, and to discuss how this could change the way we interpret the motifs. This thesis specifically uses examples from the Leirfall rock art site in Stjørdal to study its microtopography. Methods used include landscape archaeology and phenomenology, which is used to discover how this site can be seen and experienced from a fresh perspective. The main topics discussed in this paper are motif’s placements in relation to cracks, quartz veins etc., as well as placements in relation to water. By studying both the motif’s placement and its use of the microtopography, this thesis will provide potential alternatives for interpretation of said motifs.
dc.languagenob
dc.publisherNTNU
dc.titleBronsealderens lerret: En studie i bruken av mikrotopografiske elementer i bergkunst
dc.typeBachelor thesis


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record