Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorMeyer, Jan-Henrik
dc.contributor.authorZetterlund, Lasse
dc.date.accessioned2021-09-13T16:05:41Z
dc.date.available2021-09-13T16:05:41Z
dc.date.issued2020
dc.identifierno.ntnu:inspera:57494640:21625318
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2775631
dc.descriptionFull text not available
dc.description.abstractMålet med denne oppgaven er å ta for seg følgende problemstilling: Påvirker retorikken til ytre høyre individers forhold til EU, verdier, og ens personlige identifikasjon med EU som en helhet? Oppgaven tar for seg dette ved å dykke in i hvordan partier i ytre høyre opererer og fungerer, gjennom å utforske hvilke verktøy slike partier benytter seg av for å øke sin oppslutning. Oppgaven utforsker også identitetsmekanismer og klargjør hvordan den europeiske identiteten samhandler med individer samt særtrekk ved ytre høyre. Ved å se nærmere på handlingene til Sverigedemokratene og Ungarns Fidesz under migrasjonskrisen i 2015 viser oppgaven retorikken brukt av slike partier. Denne typen retorikk kan i spesifikke tilfeller, som migrasjonskrisen, ha en signifikant effekt på individers forhold til temaer som innvandring. Denne oppgaven konkluderer med at retorikken som støtter opp om anti-EU verdier som immigrantskepsis kan skade populasjonens tilknytning til-, og minske deres identifikasjon med EU. Man ser at slike endringer er avhengige av «supply and demand» faktorer, samt økningen i betydning hos tematikk som immigrasjon i krisesituasjoner. En slutning som blir forsterket av Sverigedemokratenes fortsatte støtte i Sverige, som følge av at innvandrings debatten står uløst. Tematikken rundt påvirkningskraften til ytre høyres retorikk er for det meste lite utforsket. Det er nødvending med ytterligger forskning rundt dens effekt på relasjoner til institusjoner som EU.
dc.description.abstractThe thesis goal is to answer the following research question; Does the rhetoric of far-right parties effect individual’s relationship with the EU, its value systems and one´s personal identification with the EU as a whole? It aims to do so by delving into how far right parties operate and function, by exploring which tools such parties employ to increase its popular support. The thesis also explores the mechanics of identities outlining how the European Identity interacts with individuals as well as features of far-right populist parties (FRPP´s). By studying specific actions of two FRPP´s, Hungary’s Fidesz and Sweden´s Sverigedemokratena during the 2015 migration crisis, the thesis highlights how rhetoric from such parties can shape the sentiments of individuals specific cases such as immigration. The thesis concludes that even though rhetoric on anti-EU values such as immigration can weaken a populations connection to the EU and decrease their identification with the organization. However, such changes seem to be reliant on supply and demand-factors as well as the heightened level of salience on matters such as immigration during times of crisis. A notion strengthened by the ongoing high levels of support for Sverigedemokratena, since the migration issue is still ongoing in Sweden. The topic of far-right rhetoric influence remains largely unexplored, calling for more research on how it specifically affects relations to institutions such as the EU.
dc.language
dc.publisherNTNU
dc.titleEuropean Identity and the Far-right An Analasys of Far-right Rhetorics Effects on Eurpean Identity
dc.typeBachelor thesis


Tilhørende fil(er)

FilerStørrelseFormatVis

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel